In Affärsmodellbloggen, Digitalisering

Vi står inför och är mitt uppe i en gigantisk revolution. Även om det kan ogillas att dra paralleller och jämförelser till historiska händelser då varje tid och era har sina egna unika förutsättningar, så känns det ändå lockande att likställa denna digitala revolutions-resa med industrialiseringen som sägs ha börjat i Storbritannien i slutet av 1700-talet. För det finns likheter och kanske lärdomar vi kan dra från denna tid.

Industrialiseringen medförde nya förutsättningar för handel och företagande som i sin tur skapade nya jobb och bättre levnadsstandarder. Enorma effektiviseringsvinster kunde göras för företagarna. En milstolpe var Spinning Jenny, som kunde ersätta den manuella spinnkraften i tygindustrin. Men historien berättar att när handspinnare fick reda på att den hade uppfunnits bröt de sig in i uppfinnarens verkstad och slog sönder maskinen i rädslan för att förlora sina jobb. Ett exempel på ett kortsiktigt tänkande där man inte såg möjligheten att omskola och hitta nya vägar.

Den mänskliga intelligensen ersätts

På samma sätt har vi idag skapat nya förutsättningar för handel och företagande genom digitalisering. Och på samma sätt som på 1700-talet görs nya uppfinningar som kan skapa enorma effektiviseringsvinster för företagandet. Men idag är det inte bara manuell handkraft som kan ersättas. Även den mänskliga intelligensen kan ersättas med hjälp av Artificiell Intelligens, Machine Learning och även Deep Learning där vi genom artificiella neuronnät inte bara styr datorer att utföra enstaka funktioner utan också styr datorer att lära sig lära. Liksom människan under sin livstid lär sig tolka och anpassa sig utefter olika situationer, uttryck och känslor så lär sig datorn att tolka sin omgivning och anpassar sin inlärning därefter. Och när väl datorn lärt sig att lära sig så kan utvecklingen gå så enormt mycket snabbare än vad en människa någonsin är kapabel till.

Det kan låta skrämmande och återigen skapas en oro att hela yrkeskategorier kan utplånas. Här och var syns exempel på detta i debatten. Det blir kortsiktigt tänkande. Absolut kommer yrkeskategorier att försvinna men genom maskin- och datorkraft kommer också nya arbeten och nya yrkeskategorier att skapas. För det är ju knappast så att vi har mindre att göra nu än för 200 år sedan. Idag är tempot obeskrivligt högt och den utvecklingstakt som råder kommer inte bli lägre utan fortsätta att öka. Därför måste vi som samhälle bli mer proaktiva och ha ett mer långsiktigt perspektiv. Även om datorerna kan lära sig att lära så är fortfarande algoritmer och programmering i grunden utförda av en människa. Det kommer troligtvis behövas fler människor som kan lära maskiner att lära.

Tiden är förbi när vi skall känna oss hotade av automatisering och digitalisering. Vi skall inte vara rädda för att manuella arbeten och yrken som traditionellt sätt har krävt mänsklig intelligens kommer att försvinna. Istället måste vi börja göra ett skifte i samhällsstrukturerna – både vad gäller företagandet och vad gäller skola och utbildning – och hitta ett mer digitalt hållbart förhållande mellan maskin och människa. För maskinen kommer alltid att överträffa människan i snabbhet. Men inte utan att först kopiera mänskliga funktioner och intelligens. Samspelet mellan maskin och människa är det som kommer överträffa både maskinen och människan isolerat.

Vad kan vi då göra?

Det är en stor fråga men några exempel är:

  • Vi måste börja omvärdera fortbildning i näringslivet – att ombilda och utbilda nya arbetskategorier upp i åldrarna. Där har både staten och företagarna ett ansvar. För det bör finnas enorma besparingar att göra på att sysselsätta arbetskraft som blivit ”omodern” istället för att betala dyra utköpspaket för att göra ett så kallat ”kompetensskifte”.
  • Vi måste skapa mer moderna och attraktiva utbildningar – både i universitet och i grundskolor där data och människa kan mötas
  • Vi måste från barnsben lära oss hur digitala verktyg och datorer kan bli en mer integrerad del av vår vardag och där bl a programmering bör bli en del av grundskoleutbildningen – inte bara som en del av andra ämnen som nu diskuteras utan kanske som ett helt eget ämnesområde?

Genom att stärka relationen mellan maskin och människa och se den enorma potential som digitaliseringen innebär kan vi framtidssäkra och skapa ett mer hållbart samhälle där maskinen inte är ett hot utan en katalysator för ökad arbetskraft och ökad välfärd.

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.