Cordials riktlinjer kring Covid-19

Cordial följer löpande regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av Covid-19.

Aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten mars 2022:

Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning

Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt. Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård.

Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en påfyllnadsdos för alla som är 18 år och äldre.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Zandra Briseid, Head of HR.
Telefon: +46 (0)70-3065454

Du är också välkommen att kontakta oss på följande sätt:
Mail Cordial: info@cordial.se
Mail utbildning: education@cordial.se

UPPDATERAD 220318