Cordials riktlinjer kring Covid-19

Vi uppdaterar oss kontinuerligt gällande rådande spridning av Coronaviruset och har vidtagit de åtgärder och riktlinjer som de svenska myndigheterna rekommenderar. Ingen medarbetare på Cordial eller närstående har identifierats som smittad i dagsläget.

Vi har sedan en tid tillbaka haft som riktlinje att de som reser utanför Sveriges gränser arbetar hemifrån i 14 dagar efter hemkomst. Vi har utökat städningen av våra lokaler till att ske dagligen men vi arbetar också i största möjliga mån hemifrån och använder digitala verktyg för möten och sammankomster som inte nödvändigtvis behöver ske på plats.

Detta gäller för dig som ska besöka oss

Under mars valde vi att ställa om våra utbildningar och event till digitalt och vi kommer att fortsätta så under den närmaste tiden. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Alla som anmält sig till en utbildning kommer att få veta i god tid innan om det blir fysiskt eller digitalt och det närmar sig kursstart får du uppdaterade detaljer – både gällande riktlinjer för Coronaviruset och det praktiska för att kunna delta virtuellt. Hör av dig till education@cordial.se om du har frågor eller funderingar kring detta. 

OM DU BLIR SJUK
Vid sjukdomssymptom önskar vi att du inte besöker våra lokaler. Meddela den person du ska träffa via telefon/mail eller hör av dig till oss på +46 (0)8-723 87 00 om du ska delta på en utbildning eller ett event.

Generella riktlinjer:

▶ Nys och hosta i armvecket
▶ Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten
▶ Använd handsprit om tvål och vatten ej finns
▶ Undvik att hälsa via handskakning eller kramar
▶ Undvik att ta dig i ansiktet

Kontakt

Om du har några frågor om Cordials riktlinjer eller vill uppdatera oss om din arbetsgivares riktlinjer är du välkommen att ta kontakt med oss. 

Telefon: +46 (0)8-723 87 00
Mail Cordial: info@cordial.se
Mail utbildning: education@cordial.se

UPPDATERAD 200316