Affärsinriktad Enterprisearkitektur ur ett affärsperspektiv

→ Fyra metoder för att möjliggöra en effektiv transformation