In Affärsmodellspaning

Varför är det så svårt med förändringar, och hur får man med sig en organisation i en förändring? Flera undersökningar pekar på att mer än 65 % av alla förändringsinitiativ inte uppnår sina önskade effekter[1]. Det alarmerande är inte bara den höga siffran, utan att den har varit hög under en lång period – trots att man känt till den dåliga träffsäkerheten! Varför är det så svårt? Vad är det som saknas?

Den vanligaste organisationsformen idag för att genomföra förändringar är projekt. Projektmodellerna skapades och är byggda för att leverera lösningar, och projektmodellerna som finns och används är väldigt bra på detta. Men resultatet av en förändring är en funktion av lösningens kvalitet och acceptansen hos organisationen och individerna som påverkas. Projektmodellerna är inte anpassade för att arbeta med organisationens acceptans vilket märks i de tre grundläggande styrparametrarna som används i projekten: Tid, Kostnad, och Kvalitet.

En organisationsform som börjat användas mer och mer för att driva större övergripande förändringar är program. Program är en relativt ny företeelse och vi ser att företag och organisationer använder sig av programformen på olika sätt. Rätt konfigurerat har program möjligheten att säkerställa önskvärda resultat och effekter av förändringar.

Varför program? Kan man inte justera projektmodellerna till att hantera effekter och organisationens acceptans? Att ändra något befintlig som fungerar bra för det som det är framtaget för är svårt och onödigt. I stället behövs en samordnad struktur och styrning av projekten som säkerställer slutresultatet och att effekterna av förändringen implementeras där de hör hemma.

I många avseenden liknar större projekt och program varandra. Den största skillnaden är att program styr mot en strategisk målbild och ansvarar för att önskvärt resultat och effekter uppnås. Programmet designar hela förändringsgenomförandet och avgör vilka delar som ska läggas i vilket projekt. Programmet styr på: Lösning, Effekter, och Organisationens Acceptans.

Valet av programledare behöver spegla det faktum att rollen ofta blir VDs förlängda arm i förändringen, och kräver erfarenhet av affärsmannaskap, ledarskap och förändringsledning, samt en politisk fingertoppskänsla.

Vi rekommenderar att man använder program för att driva strategiskt viktiga förändringar där effekterna är distribuerade över fler organisatoriska enheter. Med program blir det tydligt fokus, uppföljning och sammanhållning av arbetet som behöver utföras för att genomföra förändringen. En nödvändig förutsättning för att programmen ska lyckas är att påverkade linjeorganisationer ger sitt mandat till programmet att genomföra de åtgärder som behövs för att uppnå resultatet och effekterna.

Företagens behov av att snabbt ändra strategisk riktning har aldrig varit så stora som idag. För många företag blir förmågan att förändra och justera sin affärsmodell en överlevnadsfråga. Då har man inte råd att misslyckas med sina projekt eller program. Peter Greenwood, group executive director— strategy, CLP Group, uttryckte i The Economist undersökning

“Companies fail or fall short of their potential not because of bad strategies, but because of a failure to implement good ones”

 

Anders Persson – Senior Advisor Quadras 

Anders Bergman – Senior Advisor Quadras 

Steve Brdarski – Senior Manager Cordial Business Advisers


[1] McKinsey Global Survey results 2013 Bullish on digital

The Economists Intelligence unit, 2013, Why good strategies fail

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.