In Hållbarhet och långsiktighet

En uppfattning som delats av många människor under delar av vår historia är att jorden är platt. I teorin hade man redan innan vår tideräkning börjar klarat av att motbevisa detta påstående, fastställt att jordens form i själva verkat är sfärisk och med en förvånansvärt god precision uppskattat dess storlek. Men uppfattningen om en platt värld hade bitit sig fast och var över ett millennium senare ett av tvivlarkårens invändningar mot att Columbus skulle nå sitt mål (dvs. han skulle segla över kanten snarare än att hitta sjövägen till Indien).

För att befria sig från gamla sanningar behövs, inom vetenskapen såväl som i företag och andra organisationer, ett utifrån och in-perspektiv och hårda fakta som bekräftar den teoretiska förutsägelsen. Ett sådant utifrån och in-perspektiv bestod, för hypotesen om en rund jord, i möjligheten att studera jorden från en punkt utanför jorden; från rymden. Det var faktiskt först 1946 som mänskligheten för första gången hade möjlighet att studera jorden ur detta perspektiv och framställa det fotografiska bevis som bekräftade jordens rundhet, även om det nog var få som trodde något annat vid den tidpunkten.

Idag är i stort sett hela mänskligheten bekväm med idén att jorden är rund (det har ju bevisats bortom allt rimligt tvivel). Men vår syn på den jord vi lever på är fortfarande, ur ett praktiskt perspektiv, i stor utsträckning tvådimensionell. Människans utbredning är begränsad till jordens yta, som ur varje individs perspektiv framstår som just en plan yta och inte en välvd sfär. Denna världsåskådning är helt naturlig för ett landlevande djur, men den är samtidigt helt verklighetsfrånvänd om man betänker det faktum att jordytan utgör knappt 1 % av levnadsutrymmet på planeten (resten finns i haven). Vi sitter fast i ett inifrån och in-perspektiv, igen.

Just nu pågår en teknisk utveckling som kommer att förändra människans närvaro i jordens levnadsutrymme. En trend som nog få har missat är att drönare håller på att demokratisera luftrummet. Men ännu viktigare, i ett lite längre perspektiv, är att utvecklingen av fjärrstyrda robotar och system också bereder väg för en ökad mänsklig närvaro i haven, dvs. där över 99 % av planetens levnadsutrymme finns men som märkligt nog är näst intill outforskade.

Vem som helst som är nyfiken och någorlunda tekniskt lagd kan nu köpa en egen undervattensrobot som byggsats för så lite som $900 och dyka ner till 100 meters djup. 100 meter är naturligtvis långt ifrån vad som krävs för att utforska världshaven, men det intressanta är att OpenRovs byggsats tillgängliggör ett verktyg för utforskning som fram tills nyligen var associerat med skyhöga anskaffnings- och driftskostnader. Antalet potentiella användare av fjärrstyrda undervattensfarkoster har på mycket kort tid exploderat vilket kommer fortsätta att driva ned kostnaderna för ännu bättre teknik. Snart kan de dyka 200, 400, 800 meter.

En ökad närvaro i haven innebär både möjligheter och utmaningar. En stor möjlighet är att vi för första gången har tekniken för att på bred front utforska och öka vår förståelse för haven. Denna kunskap är relativt eftersatt givet vårt stora beroende till havet; det utgör en livsviktig (och akut hotad) källa till protein för en mycket stor del av världens befolkning, och producerar hälften av syret vi andas. Utan kunskap som möjliggör ett sunt användande av havet för vår framtida försörjning står vi helt enkelt en lägre chans att överleva själva.

Utmaningarna som står mellan människan och förståelsen för det komplexa systemet av fysiska, kemiska och biologiska faktorer som havet utgör är dock enorm, bokstavligt talat. Haven utgör lite drygt 70 % av jordens yta och har ett medeldjup på ca 3 700 meter. Att klara av att samla in och analysera datapunkter från ett så enormt utrymme kommer att kräva en god portion kreativitet och samverkan. Men kanske är just storleken på utmaningen en möjlighet i sig om man kan använda den för att skapa en gemensam målbild som många kan sluta upp bakom, i likhet med president Kennedys berömda mål om att sätta en människa på månen. En demokratisering av den teknologi som tillgängliggör havens djup för forskning eller allmän nyfikenhet är ett litet steg i sig, men ett stort steg för mänskligheten: Vi står inför att upptäcka den fulla innebörden av att leva på en rund jord, en tredimensionell värld.

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.