In Affärsmodellbloggen

Vi definierar ledarskap som förmågan att få människor att vilja följa och engagera sig i att vinna jagets, lagets och bolagets mästerskap genom att av egen vilja nå överenskomna mål. Engagerade medarbetare som utför meningsfulla arbetsuppgifter där de utvecklar sina styrkor och samverkar som jämlikar är nyckeln för bolag som vill frigöra det humana kapitalet.

Men denna typ av kultur kommer inte gratis utan kräver medvetna beslut om utformningen av ledarskapet (spelstil) och management som är förmågan att utveckla företagets strukturella resurser så att medarbetarnas kreativitet och entusiasm kan frodas (spelplan och spelregler). Kulturen blir resultatet av utformningen av ledarskapet och av management. I detta inlägg kommer vi att fokusera på ledarskapet; att utveckla människan. Detta är ett arbete i vilket kunskaper om den mänskliga naturen, självledarskap och ledarskap är avgörande.

Kunskaper om den mänskliga naturen

Att ha en chef stämmer helt enkelt inte överens med vårt genetiska arv; under mer än 90 % av människans existens var vi nomadiserande skaror på 20-30 individer och vår överlevnad byggde på förmågan att samarbeta som jämlikar och välja tillfälliga ledare som vi ville följa för att klara av en viss situation. En ledare tillsätts inte – han eller hon väljs av gruppen – vilket innebär att man aktivt har valt att följa ledaren för den givna situationen.

Motivation är något som måste komma inifrån samtidigt som yttre motivation i form av morot och piska har en begränsad effekt. Inre motivation som kan generera engagemang beror på tre faktorer:

1. Att den arbetsuppgift vi har känns meningsfull.
2. Att vi har möjlighet att utveckla våra starka sidor.
3. Att vi självständigt får ta itu med vår arbetsuppgift i samarbete med våra kollegor.

Människan är inte född egoistisk och ondskefull utan osjälviska och med empati. Människan vill göra ett bra arbete och vi är skapta för att samarbeta. Modern forskning inom neurovetenskap visar att belöningsmekanismer triggas i våra hjärnor när vi samarbetar med varandra.

Människans beteendemönster är inte helt överensstämmande med hur vi tänker och känner. Tanke och känsla filtreras genom våra värderingar och det styr våra beteenden. Till skillnad från vad vi tidigare har trott är våra hjärnor plastiska. Det innebär att vi alla kan utveckla vårt medvetande och vår förmåga att styra vårt beteende. Det är det som kallas mindfulness och handlar bland annat om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Lär man sig skilja mellan människans beteende, dess känslor och tankar kommer förmågan att interagera med andra människor att öka.

Med bas i medvetenhet

Utgångspunkten för att kunna utveckla eller utöva ett gott ledarskap är således medvetenhet. Medvetenhet handlar om att ha insikt, kunskap och förmågan att förstå situationen, dess möjliga alternativ, kunna fatta aktiva beslut samt att ha förmågan att genomföra och hantera dess utfall för att nå uppsatta mål. Medvetenhet i varje given situation är avgörande för att förstå vilka beteendemönster som är funktionella för att få jaget, laget och bolaget att nå önskad målbild. 

Självledarskap

En nyckelfaktor är att ha en grundlig självkännedom i form av att känna till vilka medvetna respektive omedvetna beteenden du har för att kunna jobba med att bryta ett icke önskat beteende respektive lägga till önskat beteende. Nyckeln till detta är att minska den del av ditt beteendemönster som sker omedvetet. Med ökad självkännedom ökar din förmåga att kunna förstå andra individers och lagets beteendemönster och anpassa ditt eget beteende för att på ett mer effektivt sätt stödja både individ och lag.

Ledarskap

Ett högpresterande lag kännetecknas av att det består av heterogena personligheter som är engagerade och kreativa. Ett sådant lag ställer höga krav på ledarskapet för att fungera. Laget behöver ha en homogen värdegrund och gemensam vision samt kort- och långsiktiga målbilder som ger utrymme för individerna att se potentialen för sin egen och lagets utveckling. Individerna skall vilja vara med och aktivt vilja följa eftersom de finner det utvecklande samt skapar möjligheter för att vinna sitt egna mästerskap. Trygghet, öppenhet och tydlighet i uppdraget behövs för att kunna få laget att fokusera på uppgiften och våga vinna lagets mästerskap. Detta görs genom att nödvändiga spelregler, här kallat management, definieras för att ge laget en möjlighet att känna trygghet och öka samverkansförmågan utan att för den delen detaljstyra och på så sätt riskera att slå ut kreativiteten. Att vinna en match eller ett mästerskap är en sak men att vinna över tid är något helt annat.

Övning ger färdighet

Man kan träna för att förbättra sin medvetenhetsnivå och sitt ledarskap genom att tänka och reflektera men framförallt genom att praktisera! Ingen når nästa nivå utan att jobba för det och det gäller även här. Ett bra ledarskap är inte en viss typ av ledarstil som en individ ansvarar för. Ledarskapet är fördelat och ledartröjan axlas av den som är mest lämpad givet situationen. Detta medför att alla som är delaktiga måste ta sitt ansvar att utveckla sitt självledarskap och sin förmåga att axla ledartröjan när det gynnar laget bäst. Ledarskapet lyder inte under optimeringsregler där framgången och potentialen är begränsad och där strävan är att hitta balans. Ledarskapet lyder under maximeringsregler där strävan är att söka win-win i alla situationer och maximera synergierna.

Ett gott ledarskap är alltså inte en medfödd egenskap utan en förmåga som vi behöver träna och utveckla. Precis som i alla grenar kan de flesta av oss bli ganska bra och ett mindre antal uppnå mästarklass. Ledarskap är inte samma sak som chefskap. Chefskap är en tillgång när det gäller att besluta över ett företags strukturella resurser; att besluta om hur affärsmodeller, organisation och IT ska utformas och fungera för att ge människor bästa möjliga förutsättningar. Kunskaper om den mänskliga naturen är då en nödvändighet. Ledarskap är den förmåga individerna och laget behöver för att kunna samverka och maximera sin potential! Vårt råd är att satsa på att öka förmågan till ett medvetet ledarskap för att få människor att vilja följa och engagera sig i att vinna jagets, lagets och bolagets mästerskap genom att av egen vilja nå överenskomna mål.

Recommended Posts
Comments
  • Björn Lundén
    Svara

    Mycket klokt sagt. Jag gillar det där med ledartröjan, väldigt bra bild. Jag känner att det här är väldigt likt vårt sätt att jobba i Björn Lundén Information AB.
    Keep it up! Björn

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.