Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

FOKUSUTBILDNING

Skapa verkliga resultat av IT-utveckling

Ta steget från plan till genomförande

Att utveckla en verksamhet och implementera en affärsmodell kräver att någon klarar av att förstå  verksamhetens mål och plan att nå den samt driva IT-utvecklingen i den riktningen. I en Agil verksamhet faller detta ansvar på product manager och product owner. Trots att dessa roller är nyckelroller, skiljer de sig mycket mellan olika organisationer. Genom utbyta modeller, arbetssätt och metoder kan vi sprida det som fungerar bra på ett ställe till ett annat. Vi blandar teori och praktik för att belysa två komplexa roller ur flera perspektiv.

Affärsutveckling är ett komplext lagspel, där många roller behöver arbeta tillsammans för att lyckas nå målen. Detta lagspel är ofta så komplext att det verkar som att det är flera olika sporter. Agila verksamheter är det product manager och procut owner som håller ihop utvecklingen och bryggar gapet mellan verksamhets- och IT-utvecklingen.

I denna kurs ser vi på transformationer utifrån dessa två roller, med en blandning på att förstå verksamhetens inriktning och problem, samt hur man effektivt tillsammans med IT-nära resurser tar fram rätt lösningar på dessa

Datum

Höst 2023 (tre heldagar+handledningstillfälle för hemuppgift)

Lärare

Johan Söderberg, Jörgen Sundberg | Cordial

Plats

Cordials kontor vid Hötorget, Sveavägen 17 Stockholm

Pris

24900 SEK ex. moms (standard) eller 12900 SEK ex. (light)

Vem borde delta?

Den här utbildningen är för dig som arbetar som någon av nedan eller liknande roll: 
▶ Product Owner 
▶ Product Manager
▶ Kravanalytiker
▶ Team Lead
▶ Projektledare
▶ Verksamhetsarkitekt
▶ Verksamhetsutvecklare

Vad får du med dig?

Kursen innehåller både modeller för att hitta det arbetssätt som fungerar på respektive organisation, praktiska tips och metoder, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Fokuset är inte bara på vad Product Manager och Product Owner ansvarar för, utan också på vad de behöver förlita sig på att andra roller tar fram.

Vi kommer att jämföra olika modeller och metoder emot varandra, för att belysa vilket verktyg som passar på vilket problem.​​

Ett område som förtjänar uppmärksamhet är också hur man får sina Agila metoder att fungera tillsammans med andras metoder.

Välj ditt upplägg

Den här fokusutbildningen innefattar både teori och tillämpning. Standardupplägget består av tre heldagar med coaching och examingeringsuppgift. För dig som bara önskar ta del av den teoretiska delen har vi dock ett light-upplägg där du enbart medverkar på de två första utbildningsdagarna.

Standard

Tre dagar med fördjupande tillämpningsuppgift och personlig coachning, 24900 SEK (rekommenderas)

Huvudsyftet med kursen är att du ska kunna plocka med dig teorier och lärdomar och tillämpa de inom din organisation. Därför rekommenderas du att välja standardupplägget som innefattar coachning och en examineringsuppgift som utgår från din verksamhet.

Light

Två dagar teoretisk grund av Cordials metod för organisationsutveckling, 12900 SEK

Du kan välja att delta i utbildningen genom att endast gå de två första dagarna. Då får du en teoretisk grund och översikt av Cordials metod för organisationsutveckling. Upplägget kan exempelvis passa dig som är egen konsult och/eller inte arbetar med praktisk tillämpning utan snarare är ute efter en fördjupad förståelse för organisationsfrågor.

Innehåll & upplägg

DAG 1 OCH 2

Innehåll & upplägg

Ingår för samtliga deltagare (standard, light)

Expertföreläsningar

Introduktion till affärsarkitektur, förmågor, transformation och förflyttningsanalys
Strategiska affärskrav och påverkansanalys
Att ställa och tillgodose krav
Tillämpning av kravprocessen
Capability Uplift – inkl Feature
Capability uplifts utifrån lösningsdialog, samt mäta/följa upp under utvecklingsarbete, inkl reactive change (demo, och release)
Roller & Organisation för PO och nära intressenter

Övningar & diskussioner

PI-planning och påverkansanalys
▶ Krav – Att uttrycka behov
Lösningsdialog
▶ Skapa spårbarhet i transformationen/utvecklingen

DAG 3

Coachning & tillämpning

Ingår endast för de deltagare som väljer standardupplägg av utbildningen (tre utbildningsdagar, personlig coaching).

För att skapa störst effekt av utbildningen använder du metoderna och verktygen som du tränats i, utifrån din verksamhet, i en tillämpningsuppgift. Denna uppgift genomförs mellan utbildningsdag två och tre med hjälp av konkret handledning av våra erfarna rådgivare. Under den perioden önskar Cordial genomföra minst ett coachande arbetsmöte för att stötta din läroupplevelse.

Ambitionen är att du ska få med dig konkreta och värdeskapade resultat för dig och din organisation. ​Vad som är värdeskapande skall utgå ifrån din verksamhets förväntningar på effekter. Det kan vara ökad medarbetarnöjdhet, ett mer effektivt utvecklingsarbete eller ökad tydlighet. ​Du presenterar ditt arbete för andra kurskamrater under dag tre och får feedback från våra instruktörer.

Du tar utgångspunkt i en specifik del av din verksamhet i syfte att identifiera problem, analysera rotorsak och föreslå förbättringsåtgärder. Det kan till exempel vara att din verksamhet har en ny strategi och behöver utvärdera sina förmågor, att ett antal enheter inte samverkar effektivt, eller att det finns en upplevd dålig koppling mellan målbild och realitet.

Lärare & handledare

Johan Söderberg

Rådgivare | Digital Transformation

Jörgen Sundberg

Senior Manager | Cordial

Kontakt

Har du frågor om den här utbildningen? Hör gärna av dig direkt till Torbjörn Matton, utbildningsansvarig på Cordial.

Torbjörn Matton | Manager Learning

Telefon: +46 73 851 22 41
Maila direkt