Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Fokusutbildning

Framtidssäkrade organisationer

Utveckla en flexibel organisation för en föränderlig värld

Ingen affärs- eller verksamhetsidé är bättre än dess genomförande. HUR ni som verksamhet väljer att organisera er är lika viktigt som VAD ni gör, och helt avgörande för effektivitet och framgång. Skiften i vilka krav en verksamhet behöver leva upp till sker allt snabbare och partnerskap blir viktigare för att leverera värde. För att attrahera, utveckla och behålla medarbetare krävs underlättande strukturer snarare än hinder och flaskhalsar. Helt enkelt, de metoder som tog er verksamhet dit den är idag behöver utvecklas i takt med samtiden. Att organisera er för transparens och samarbete snarare än kontroll och slutenhet är därför kritiskt för att lyckas.

Datum

15-16 november, 30 januari (tre heldagar+handledningstillfälle för hemuppgift)

Lärare

Lise Tormod, Karin Andersson | Cordial

Plats

Cordials kontor vid Hötorget, Sveavägen 17 Stockholm

Pris

24900 SEK ex. moms (standard) eller 12900 SEK ex. (light)

Vem borde delta?

Den här utbildningen är för dig som vill  arbeta med organisationsutveckling. Du bör ha en grundförståelse för men framförallt en stark nyfikenhet på hur moderna organisationer kan och bör fungera. 

Din titel kan lika gärna vara projektledare, verksamhetsutvecklare, produktchef, HR-chef som affärsutvecklare. Men för att ha nytta av utbildningen bör du arbeta med frågor rörande hur din verksamhet organiserar sig för att nå sina mål.  

Även för dig som är affärsarkitekt och har ett särskilt intresse för operationaliseringen av arkitekturen så bidrar utbildningen med fördjupat perspektiv. 

Vad får du med dig?

I denna utbildning kommer vi dela med oss av ett antal metoder och en logisk arbetsordning för utveckla en adaptiv och flexibel organisation. Från att definiera principer och målbild  för vår organisation, till att utveckla de strukturer som krävs för att realisera den målbilden.​​

Att hitta en klok fördelning av ansvarsområden och design av organisationsenheter som en logisk konsekvens av vår målbild är hur vi visualiserar en ny organisationsdesign. 

Du kommer även ges insikter och möjlighet att dela dina erfarenheter kring hur team, roller och styrmodeller bör designas för att skapa förutsättningar för våra önskade beteenden.

Välj ditt upplägg

Den här fokusutbildningen innefattar både teori och tillämpning. Standardupplägget består av tre heldagar med coaching och examingeringsuppgift. För dig som bara önskar ta del av den teoretiska delen har vi dock ett light-upplägg där du enbart medverkar på de två första utbildningsdagarna.

Standard

Tre dagar med fördjupande tillämpningsuppgift och personlig coachning, 24900 SEK (rekommenderas)

Huvudsyftet med kursen är att du ska kunna plocka med dig teorier och lärdomar och tillämpa de inom din organisation. Därför rekommenderas du att välja standardupplägget som innefattar coachning och en examineringsuppgift som utgår från din verksamhet.

Light

Två dagar teoretisk grund av Cordials metod för organisationsutveckling, 12900 SEK

Du kan välja att delta i utbildningen genom att endast gå de två första dagarna. Då får du en teoretisk grund och översikt av Cordials metod för organisationsutveckling. Upplägget kan exempelvis passa dig som är egen konsult och/eller inte arbetar med praktisk tillämpning utan snarare är ute efter en fördjupad förståelse för organisationsfrågor.

 

Innehåll & upplägg

DAG 1 OCH 2

Teoretisk grund & metod

Ingår för samtliga deltagare (standard, light)

Expertföreläsningar

▶ Den moderna organisationen

▶ Förmågor som verktyg för att designa organisatoriska enheter

▶ Designa den övergripande organisatoriska strukturen

▶ Samverkan och styrmodell

 

Övningar & diskussioner

 Förflyttningar för att nå önskad målbild och designprinciper

▶ Gap & ansvarsanalys

▶ Formulera ansvarsområden utifrån förmågor

▶ Designa den framtida organisationen – Team, Roller, Mötesforum, KPI:er, Samverkan & Styrmodell

Moderna organisationer

Vi introducerar dig till organisationsbegreppet, hur vi särskiljer det från vad som är operativ modell och de ledarskapsaspekter som många förknippar med organisationsbegreppet.

Målbild & designprinciper

Hur vi arbetar med målbild och guidande principer för hur en organisation skall utformas. Detta ger oss ett stöd i att ta de större diskussionerna tidigt och hjälper oss att hålla organisationsdesignen konsekvent.

En verksamhets förmågor

Vi introducerar begreppet förmågor som ett sätt att uttrycka vad organisationen som kollektiv behöver klara av att genomföra för att realisera sin strategi.

Förmågekarta, ansvarsområden & organisatoriska enheter

Med hjälp av förmågekartan formulerar vi ansvarsområden och nyttjar dessa för att designa förslag på framtida organisatoriska enheter. Detta ger oss en stark koppling från den övergripande målbilden, via förmågorna till organisationens utformning.

Samverkan

Vi adresserar behovet av samverkan och vilka enheter och förmågor det är som kommer att interagera mer och hur vi kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för detta.

Styrmodell

För att belöna de beteenden och förflyttningar som vi vill att den nya organisationsdesginen ser vi även över hur styrmodellen bör uppdateras och förändras för att linjeras med den övergripande målbilden.

DAG 3

Coachning & tillämpning

Ingår endast för de deltagare som väljer standardupplägg av utbildningen (tre utbildningsdagar, personlig coaching).

För att skapa störst effekt av utbildningen använder du metoderna och verktygen som du tränats i, utifrån din verksamhet, i en tillämpningsuppgift. Denna uppgift genomförs mellan utbildningsdag två och tre med hjälp av konkret handledning av våra erfarna rådgivare. Under den perioden önskar Cordial genomföra minst ett coachande arbetsmöte för att stötta din läroupplevelse.

Ambitionen är att du ska få med dig konkreta och värdeskapade resultat för dig och din organisation. ​Vad som är värdeskapande skall utgå ifrån din verksamhets förväntningar på effekter. Det kan vara ökad medarbetarnöjdhet, ett mer effektivt utvecklingsarbete eller ökad tydlighet. ​Du presenterar ditt arbete för andra kurskamrater under dag tre och får feedback från våra instruktörer.

Du tar utgångspunkt i en specifik del av din verksamhet i syfte att identifiera problem, analysera rotorsak och föreslå förbättringsåtgärder. Det kan till exempel vara att din verksamhet har en ny strategi och behöver utvärdera sina förmågor, att ett antal enheter inte samverkar effektivt, eller att det finns en upplevd dålig koppling mellan målbild och realitet.

 

Lärare & handledare

Karin Andersson

Rådgivare

Lise Tormod

Vd, Rådgivare

Sofia Nordström

Rådgivare

Kontakt

Har du frågor om den här utbildningen? Hör gärna av dig direkt till Torbjörn Matton, utbildningsansvarig på Cordial.

Torbjörn Matton | Manager Learning

Telefon: +46 73 851 22 41
Maila direkt