/Affärsarkitektens roll

Affärsarkitekten är nyckelrollen för flexibilitet

Behovet av affärsarkitekter har aldrig varit större än nu! Affärsarkitekterna behövs för att säkra fortsatt tillväxt och lönsamhet på marknader i omvälvande förändring. De arbetar nära affärsledning, affärsutvecklare och beslutsfattare. Som specialist på helheten utvecklar de verksamheters affärsmodeller genom att realisera behov och skapa förutsättningar för att möta desamma. Deras viktigaste instrument är affärsarkitekturen och affärsmodellen. För att driva och styra den önskade förändringen använder de strukturerade metoder för genomförande.

Affärsarkitekturens värde och bidrag

Affärsarkitekturen beskriver holistiskt de fyra dimensioner som designar, utvecklar och styr verksamhetens affärsmodeller: affärsprocesser, organisation, management och styrning samt infrastruktur och IT.

Affärsmodellen – verksamhetens kärna

Affärsmodellen visar det värde verksamheten erbjuder kundsegment och partners för att generera lönsamma, uthålliga intäktsflöden och starka kundrelationer. Den återger verksamhetens arkitektur som ett konceptuellt verktyg där komponenternas inbördes relationer påverkar resultatet. Det handlar om att skapa attraktiva värdeerbjudanden och affärsmodeller som säljer.

Skräddarsy era utbildningsprogram så att de passar era behov och förutsättningar

/Events

[product_category per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”rand” order=”” category=”event-cat-se”]