Rebecca Lilliebjelke

Rebecca är senior rådgivare inom strategi och affärstransformation med fokus på att stötta verksamheter kring tillväxtstrategi, affärsinnovation och expansion. Rebecca drivs av stötta verksamheter att utveckla nya förbättrade arbetssätt och utforma tjänster där kundupplevelsen sätts i centrum.

Rebecca har en magisterexamen i företagsekonomi och organisations-utveckling från Handelshögskolan i Göteborg och har mer än 15 års erfarenhet av affärsutveckling, förändringsledning och affärstransformation.

Rebecca har arbetat såväl inom rådgivning och konsulting som ledande befattningar inom flertalet branscher. Hon har suttit i koncernledningen för ett större internationellt bolag och har bred erfarenhet av att arbeta mot VD, ledningsgrupper och styrelser. Rebecca har arbetat internationellt under en längre tid och talar engelska och franska flytande.

Malin von GoesDick von Martens