Anders Gilander

Anders är en erfaren rådgivare och certifierad Enterprisearkitekt som allt som oftast tar en ledande arkitektroll i större transformationsuppdrag. Han skapar energi och förändringsvilja i de grupper han arbetar med och uppdragen innefattar ofta både strukturella och mer ”mjuka” utmaningar. I många fall handlar det om att realisera affärsmål med hjälp av digitala processer och lösningar. Utmaningarna kräver kompetens i form av att hjälpa kunden att öka kommunikation, förståelse samt adressera och övervinna det förändringsmotstånd som ofta finns.

Anders erfarenhet sträcker sig från strategisk planering till praktiskt genomförande av förändringsprojekt och han uppskattas för sin förmåga att arbeta med och leda personer på olika nivåer – både chefer och verksamhetsspecialister från såväl verksamhet som IT och externa leverantörer.