0

Tekniken i demokratins tjänst

Människorättskämpar lever ofta farligt. De länder och regioner där de bäst behövs karakteriseras av våld mot oliktänkande och mot dem som verkar för öppenhet och transparens. I syfte att stödja [...]