0

The Leader of Your Business Transformation

Last week I took the opportunity to attend the Nova Pro Forum – a conference that brings together some of Sweden’s top talent professionals. The theme of the evening was one ability often [...]

0

Med rätt lag är en transformation en arena för att frigöra potential

I Johan Reunanens blogg som handlade om ”Vikten av rätt förflyttning” är poängen att det är avgörande med en mycket tydlig bild av vilken transformation företag behöver göra. Denna typ av [...]

0

Ladda ner presentationerna och se bilderna från Business Model Summit 2009!

Affärsmodellen är det unika DNA som beskriver hur företaget skapar kundnytta genom att koordinera kompetenser, processer och värdenätverk med kundsegment, kanalval och relationer. Syftet med [...]