0

Nästa nivå av Super Bowl-marknadsföring

Affärsmodellbloggen har tidigare skrivit om vikten att arbeta med 4P för att möjliggöra innovation av affärsmodeller, där 4P står för: Preferenser, Polare, Pengar och Plats. Inför Super Bowl har [...]