0

När strategier blir en färskvara

En ökad komplexitet kombinerad med en enorm förändringstakt omkullkastar en stor del av den klassiska management- och strategiretoriken. Cordials Johanna Petersson reflekterar kring ämnet efter [...]