0

Affärsmodellinnovation i realtid

Tänk dig en stad som är självförsörjande vad gäller vatten och elektricitet, där rödljussystemen anpassas automatiskt baserat på trafiksituationen, där avståndet mellan bilarna optimeras av [...]