0

Spotlighten på energisektorn

Nybyggnationen av kolkraftverk i Tyskland fick mycket medial uppmärksamhet under hösten och har måhända dragit ner energisektorns rykte vad gäller nytänkande och innovationsförmåga. Men faktum är [...]