0

Varför är det så svårt att genomföra förändringar med bestående resultat?

Varför är det så svårt med förändringar, och hur får man med sig en organisation i en förändring? Flera undersökningar pekar på att mer än 65 % av alla förändringsinitiativ inte uppnår sina [...]