0

Med motivation som strategisk drivkraft

Den kanske viktigaste strategiska insikten är att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att vara lite av varje för alla. När man försöker tillfredsställa alla så är risken överhängande att [...]

0

Le mot dina kunder

I Harvard Business Review skriver Bill Taylor om den framgångsrika snabbmatskedjan Pret a Mangers tydliga värdegrund där medarbetarna uppmanas att en le och få kunderna att känna sig som gäster i [...]