0

2-dagarskurs: Hållbar affärsutveckling och affärsnyttan av hållbarhet

Upplever du ibland att du inte når fram med nyttan av dina förbättringsförslag? Talar ledningen och du olika språk? Samtidigt är din förmåga att kunna klä dina utmaningar i ord och termer, som [...]