0

Vad är strategi?

Lär av Michael Porter som under ett kort klipp på två minuter förklarar konceptet “strategi”.