0

Aggregate Media – en viktig pusselbit i omställningen av svensk media

Det råder inget tvivel om att den svenska mediabranschen genomgår en turbulent förändring. Den digitalisering som pågått i mer än tio år har i grunden skakat om förutsättningarna på marknaden.  [...]