0

It is your responsibility to unleash your own potential

Whatever your field of business, it is an imperative strategic advantage to have the best talents working as one, committed to a purpose and fully engaged. At Cordial we acknowledge that All [...]

0

Aggregate Media – en viktig pusselbit i omställningen av svensk media

Det råder inget tvivel om att den svenska mediabranschen genomgår en turbulent förändring. Den digitalisering som pågått i mer än tio år har i grunden skakat om förutsättningarna på marknaden.  [...]

1

Utan medarbetarnas engagemang dör företagen!

Att öka medarbetarnas engagemang är den viktigaste frågan för VD de kommande åren Av världens anställda 2013[1] var endast 13 % engagerade i sitt arbete. Hela 24 % var destruktivt oengagerade och [...]

0

Dagens citat

CFO asks his CEO: ”What happens if we invest in developing our people and then they leave the company?” CEO answers: ”What happens if we don’t, and they stay?”

0

Management by Google

Under Business Model Summit 2012 talade forskaren Annika Steiber om Googles organisationskultur och vilka beteenden som Googles ledare använder sig av för att främja innovationskraften i [...]

0

Tyska fotbollens framfart

Ett medvetet strategisk beslut togs för att gå från ”Tysk sparka och spring fotboll” till ”Tysk turbo-taka fotboll” (läs mer om turbo-taka här), det gjorde ont men var nödvändigt för att nå sina [...]

0

Organisationsarkitektur för en lyckad omorganisering

Många företag och medarbetare genomgår någon gång en organisationsförändring, av delar eller hela bolag. Orsakerna till detta kan vara många, och några av de vanligaste är exempelvis: • Krav på [...]

0

CTO – den nya C-rollen

Sedan 50-talet har komplexiteten i den globala marknaden ökat med hela sex gånger. Skälet till det är att den digitala revolutionen nästan har eliminerat kostnaden för kommunikation. Alla kan [...]

0

Sparka cheferna och slå marknadens tillväxt 20 år i rad!

Gary Hamel, rankad av Wall Street Journal till “the world’s most influential business thinker” skrev i decembernumret av Harvard Business Review artikeln “First, Let´s Fire All The [...]

0

Releaseafton för “Management i en komplex värld”

Den 4:e maj höll Cordial en mycket uppskattad och trevlig releasafton med anledning av Cordial förlags utgivning av boken “Management i en komplex värld – att surfa på randen till [...]