0

Releaseafton för “Management i en komplex värld”

Den 4:e maj höll Cordial en mycket uppskattad och trevlig releasafton med anledning av Cordial förlags utgivning av boken “Management i en komplex värld – att surfa på randen till [...]