0

Frukostmöte om Digital Management 30/3

Diskussionen om ”make-or-buy” blir allt mer sofistikerad. Fler och fler företag inser behovet av att koncentrera sig på de processer i kärnverksamheten som man har en rimlig chans att bli [...]