0

Lenovo – The Frugal Innovator

Termen “Frugal innovation” har under de senaste åren bitit sig fast som ett återkommande begrepp i det ständiga flödet av läsning relaterat till management och teknologisk utveckling. [...]