0

Varför ger ledarskapsträning så liten effekt? Del 3

Barriärer för utveckling av tillit: Case 2 – Budgetstyrning Kunskapsläge Som jag har redogjort för i mina två första artiklar i denna serie har ett företags organisatoriska strukturer en [...]

0

Boktips: Löparens hjärta av Markus Torgeby

“Our natural talents and passion, the things we truly love to do, last for a lifetime. But all too often, our talents go untapped.” De kloka orden uttalades av Mark Twain och fångar på ett [...]

1

Utveckla människorna – Det är de som vinner mästerskapen

Vi definierar ledarskap som förmågan att få människor att vilja följa och engagera sig i att vinna jagets, lagets och bolagets mästerskap genom att av egen vilja nå överenskomna mål. Engagerade [...]

1

Utan medarbetarnas engagemang dör företagen!

Att öka medarbetarnas engagemang är den viktigaste frågan för VD de kommande åren Av världens anställda 2013[1] var endast 13 % engagerade i sitt arbete. Hela 24 % var destruktivt oengagerade och [...]

0

Tyska fotbollens framfart

Ett medvetet strategisk beslut togs för att gå från ”Tysk sparka och spring fotboll” till ”Tysk turbo-taka fotboll” (läs mer om turbo-taka här), det gjorde ont men var nödvändigt för att nå sina [...]

0

Ledarskap i affärsmodellens tecken

Av: Johanna Petersson Värmlänning, civilingenjör och koncernchef för Nordens största bussbolag. Affärsmodellbloggen diskuterar affärsmodellens betydelse med Nobinas Ragnar Norbäck – mannen [...]

0

FC Barcelona- hur man går från ett bra till ett exceptionellt team

Ett team går från ”bra” till ”exceptionellt” när det är en del av en resa som de tror på, tränar för och när de spelar efter en tydlig och uthållig spelidé. Först då tar spelarna själva ansvar [...]

0

Engagemang är nyckeln till varaktig förändring

I en tid där nya affärsmodeller ersätter väletablerade i en hastighet som sällan skådats blir förändringsledning en strategisk kompetens för alla företag och organisationer. Prosci, ett av [...]