0

Hållbara affärsmodeller vinner i längden

“När jag ser affärsmodeller och entreprenörer som förmår kombinera mod, målmedvetenhet och medmänsklighet så blir jag imponerad” Påståendet i rubriken är självklart – den affärsmodell [...]