0

R:evolution av förstudien

Rörliga marknader kräver snabbfotade företag med flexibla affärsmodeller. Det innebär att även att sättet att bedriva utveckling på ställer krav på ett mer flexibelt förhållningssätt. Ett exempel [...]