0

Vikten av rätt förflyttning

Ovan är exempel på krav som vi som rådgivare tillika affärsarkitekter ofta står inför att lösa tillsammans med våra kunder. Detta gör vi så att koncernledningen eller ledningsgruppen får [...]