0

Aggregate Media – en viktig pusselbit i omställningen av svensk media

Det råder inget tvivel om att den svenska mediabranschen genomgår en turbulent förändring. Den digitalisering som pågått i mer än tio år har i grunden skakat om förutsättningarna på marknaden.  [...]

0

Varför är det så svårt att genomföra förändringar med bestående resultat?

Varför är det så svårt med förändringar, och hur får man med sig en organisation i en förändring? Flera undersökningar pekar på att mer än 65 % av alla förändringsinitiativ inte uppnår sina [...]

0

Engagemang är nyckeln till varaktig förändring

I en tid där nya affärsmodeller ersätter väletablerade i en hastighet som sällan skådats blir förändringsledning en strategisk kompetens för alla företag och organisationer. Prosci, ett av [...]