0

Arkitektur som en framgångsfaktor för lyckade IT-projekt

Elisabeth Stjernstoft, CIO på Apoteket AB, berättade under en EA-träff i Stockholm om arkitekturdriven affärsutveckling som en framgångsfaktor för att lyckas med konststycket att under två år [...]