0

The surprising truth about motivation

Föreställningen om vad som motiverar oss människor har länge präglats av en “piska och morot-mentalitet” i organisationer. I ovanstående film illustreras och sammanfattas författaren [...]