0

We have to change the way we change

Gary Hamel står för dagens inspiration om förändringsledning.