0

Arkitekturarbetet stänger gapet mellan strategi och struktur

Det moderna företaget är mycket komplext. För att kunna hantera stora mängder information, analyser, beslut och koordination av medarbetarnas arbete krävs väl genomtänkta stödjande strukturer i [...]

0

Dashboard design för arkitekten

När du arbetar som arkitekt behöver du snabbt få en överblick över de nyckeltal och händelser som berör ditt ansvarsområde av verksamheten. Nedan presenterar vi stommen till en generell design [...]

0

Arkitektur som en framgångsfaktor för lyckade IT-projekt

Elisabeth Stjernstoft, CIO på Apoteket AB, berättade under en EA-träff i Stockholm om arkitekturdriven affärsutveckling som en framgångsfaktor för att lyckas med konststycket att under två år [...]

0

Chefsarkitekten som drivs av att få ihop helheten

Kennet Samuelsson är matematikern och systemvetaren som arbetat som konsult på bland annat Electrolux, SEB och Ericsson. I slutet av 1990-talet blev han linjechef och chefsarkitekt på Skandia. [...]