0

Tekniken i demokratins tjänst

Människorättskämpar lever ofta farligt. De länder och regioner där de bäst behövs karakteriseras av våld mot oliktänkande och mot dem som verkar för öppenhet och transparens. I syfte att stödja [...]

0

Arkitektur som en framgångsfaktor för lyckade IT-projekt

Elisabeth Stjernstoft, CIO på Apoteket AB, berättade under en EA-träff i Stockholm om arkitekturdriven affärsutveckling som en framgångsfaktor för att lyckas med konststycket att under två år [...]

0

Vilken affärsmodell har din stad?

Har du någonsin funderat på hur din stad profilerar sig? Vilka satsningar gör man i just din stad för att dra till sig turister, locka hem utflyttade och få dem till återvändare? Satsar man på [...]