In Affärsmodellbloggen, HBR Highlights

Välkommen att ta del av guldkornen ur Harvard Business Review. Du får en sammanfattning av det vi på Cordial tycker är mest relevant för affärsutvecklare att ha koll på ur månadens nummer. Självklart är det vettigt att läsa hela utgåvan, men vi vill ge dig inspiration och underlätta för dig att hålla koll på det viktigaste.

Temat på september-oktobernumret av Harvard Business Review är Are Metrics Undermining Your Business? Besök Harvard Business Review här →

Put Purpose at the Core of Your Strategy

I en global studie för åtta år sedan undersökte Malnight, Buche och Dhanaraj företags förmåga att generera hög tillväxt. De studerade betydelsen av tre olika strategier: skapa nya marknader, tillfredsställa ett bredare intressentbehov och skriva om spelreglerna. I studien uppdagades ytterligare en strategisk drivkraft av stor betydelse; ett väl integrerat syfte i strategin.

Utifrån en rad intervjuer med framgångsrika C-nivåchefer identifierades två strategiska roller för syftet: Hjälpa företaget att förändra spelplanen och möjliggöra en förändring av värdeerbjudandet. Genom att låta syftet vara kompassen för vilka marknader att gå in på blir spelplanen större och så även möjliga värdeerbjudanden. Medan företag som inte drivs av ett syfte riskerar att bara kämpa efter nya marknadsandelar på deras befintliga spelplan och endast utveckla det befintliga erbjudandet trots att marknadens förändras.

I artikeln nämns svenska Securitas som exempel. De såg ett trendskifte och förändrade sitt syfte; Bidra till ett säkrare samhälle. Vilket möjliggjorde en naturlig förändring och breddning av värdeerbjudandet, från att erbjuda fysiska vakter till att också bland annat erbjuda elektronisk säkerhet och övervakning.

Vidare beskriver artikeln processen hur man utvecklar och implementerar en syftesdriven strategi. Avslutningsvis lyfts mjuka fördelar som att syftet förenar organisationen, motiverar intressenter och skapar möjligheter för en bredare påverkan.

In the Ecosystem Economy, What’s Your Strategy?

I dagens affärslandskap beror ett företags framgång i stor utsträckning på dess samarbeten och partnerskap med andra organisationer, samt hur detta ekosystem av aktörer är utformat. Artikelförfattaren menar att många traditionella strategiramverk därmed är utdaterade och att företag istället för att använda dessa bör fokusera på fem centrala frågeställningar.

➊ Kan vi hjälpa andra företag att skapa värde?

Framgång bygger lika mycket på att hjälpa andra organisationer som att utveckla sin egen verksamhet

➋ Vilken roll i ekosystemet ska vi ta?

Vill man vara centerpunkten i ekosystemet eller komplettera övriga aktörer?

➌ Vilka villkor ska råda?

Vilka ska ha tillgång till ekosystemet och hur exklusivt ska partnerskapet mellan aktörerna vara?

➍ Är vår organisation anpassningsbar?

Snabba förändringar av kunders preferenser eller partners vilja och förmåga att samarbeta kan medföra behov av snabba omställningar i verksamheten.

➎ Hur många ekosystem kan vi hantera?

Framgångsrika företag kan ha förmågan att hantera flera olika ekosystem parallellt för olika delar av verksamheten.

Sammanfattningsvis är många kinesiska företag välpositionerade för att utnyttja sina ekosystem för skalfördelar inrikes men är inte förberedda för de nödvändiga globala expansionerna som krävs för fortsatt tillväxt. Om det inte sker en förändring i ledarskap kommer de kinesiska företagen glida ner från Fortune 500, precis som de japanska. Fördjupning i utmaningarna samt fler förslag på lösningar ges i artikeln.

Can China Avoid a Growth Crisis?

2018 bestod listan Fortune global 500 av 111 kinesiska företag, bara en handfull färre än USA:s 126. 1995 bidrog Kina med totalt 3 företag till listan, 2018 hade de tre företag i topp 10. Många tror att Kina snart kommer ta över platsen från USA som hemmamarknad för flest Fortune 500-företag, men det finns anledning till pessimism.

Kinas framgångssaga bär flera likheter med Japans, som 1995 endast hade fyra färre företag än USA på Fortune global 500 tack vare flera decennier av aggressiv tillväxt. En annan likhet länderna emellan är att majoriteten av intäkterna för de absolut största företagen, inom såväl infrastruktur och energi som tech, kommer från den inhemska marknaden. Andra faktorer som pekar mot en avtagande kinesisk tillväxt är:

    Demografi

Den kinesiska arbetsföra befolkningsmängden minskar. Samma gäller Japan.

    Produktivitet

Ju större en ekonomi är desto mer krävs för att behålla samma tillväxttakt.

    Statsskulden

Kinas statsskuld är 266% av BNP och växer snabbt. Även företagens skuldsättning växer.

    Ledarskap

Kinesiska företag är inåtblickande och hierarkiska vilket motverkar innovation. Företagen har svårt att attrahera internationell kompetens och fokuserar för mycket på den kinesiska marknaden.

The Dangers of Categorical Thinking

I en värld där informationstillförseln ökat kraftigt och sannolikt kommer öka ännu snabbare, krävs det att vi som människor sorterar informationen och förenklar den.  Det är så vi är uppbyggda för att förstå vår omvärld och kunna kommunicera våra idéer till andra. Men vi tenderar också att kategorisera och hitta likheter, trots att det faktiskt inte finns ett samband. Samtidigt som vi också blir inlåsta i våra kategoriseringar när vi kanske behöver se och kapitalisera på likheterna mellan dem.

I artikeln beskrivs situationen när företag planerar att göra en organisatorisk förändring om man inte når ett bestämt resultat. Om målet precis inte uppfylls dras slutsatsen att något är fel och man gör en förändring, medan om målet precis uppnås antar man att allt är okej och man fortsätter som vanligt, trots resultatet för de två fallen nästan är identiska. För att undvika dessa scenarion rekommenderar skribenterna att man ser över binära beslutskriterier och försöker skapa mer kontinuerliga, vilket i de flesta fall är möjligt.

Om du vill läsa mer om varför riktad marknadsföring bör undvikas, problemen med Net Promotor Score (NPS), risken med att favorisera vissa kategorier över andra, varför kategorisering av aktier kan bli missvisande, och hur man kan undvika kategoriskt tänkande rekommenderas att läsa hela artikeln.

Läs hela artiklarna


Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.