In Affärsmodellspaning, School of Management

Rörliga marknader kräver snabbfotade företag med flexibla affärsmodeller. Det innebär att även att sättet att bedriva utveckling på ställer krav på ett mer flexibelt förhållningssätt. Ett exempel är på vilket man traditionellt sätt har bedrivit förstudier, och om det inte finns flexiblare, kundvänligare och mer adaptiva sätt att bedriva förstudier.

R-evolution

Vad ledningen vill veta men inte alltid vet hur de ska fråga efter

Den traditionella förstudien driver ett beteende uppbyggt kring ett vattenfallstänk. Om ledningen är osäker kring risk skapas en aversion mot godkännande av förstudier, vilket lätt får till följd att företaget är i ett tillstånd av ständig undersökande och därav inte kommer ut med förbättringar i sitt utbud. Att snabbt komma till någon form av produktion så kunden kan konsumera resultatet och validera värdet är det avgörande i många av dagens affärer

Den traditionella förstudien är i regel uppbyggd kring vad investerare söker efter i sin egen eller andras verksamhet vid en potentiell investering.

 • Påståenden om den egna visionen kring utvecklingen
 • Hypoteser om kunderna/användarnas uppfattning
 • Fakta från kundenkäter eller intervjuer
 • Beställningar på det kommande resultatet från utvecklingen
 • Beställningar på resultatet över vår kapacitet att försörja

I det traditionella sättet att driva förstudier besvaras normalt de två första punkterna och därefter den tredje punkten.  I det nya sättet ändrar vi på ordningen och besvarar den tredje punkten först och sen lägger vi krutet på att skapa den fjärde punkten.

Den nya förstudien

I det nya sättet att bedriva undersökande förstudier frångår vi behovet av att tidigt verifiera våra antagande gentemot investeraren.

 • Identifiera möjlighet
 • Identifiera omvärld
 • Identifiera vilken roll möjligheten skulle spela i sin omvärld
 • Skapa och testa prototyper
 • Vår hypotes
 • Vad vi skapade
 • Kundens reaktion
 • Identifiera begränsningar för fullskalig produktion
 • Planera för konstruktion
 • Planera för produktion

Vi lägger fokus på att validera våra antaganden tillsammans med marknaden. Resultatet? Vi har möjlighet att agera smidigt och snabbt mot investerarens behov av låg risk samtidigt som vi tillfredsställer kundens behov av förbättrade tjänster.

jörgen_dahlbergJörgen Dahlberg, senior manager på Cordial som brinner för Enterprise Architecture.

Du hittar en presentation kring ämnet här:  R-Evolution av förstudien

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.