Cordial Icons White Rgb D T

Digitalisering.

Skapa ett nyktert förhållningssätt till digitalisering

Skapa ett balanserat synsätt på digitalisering och ta inte för kortsiktiga beslut. Det är viktigt att förstå att digitalisering inte enbart handlar om tekniska lösningar. Digitalisering påverkar alla delar av verksamheten och kräver att nya förmågor succesivt byggs upp för att kontinuerligt utmana befintliga affärsmodeller och söka nya. Cordial tillför genomförandekraft i alla delar av er digitaliseringsresa, från att förstå nuläget och sätta en riktning till att säkerställa planering och implementation.

Digital kickstart
Cordial Icons Cyan Rgb Lightning A

Kom igång med digitalisering! Under en endags workshop skapas gemensam förståelse för vad digitalisering är och verksamhetens digitala mognad och vi identifierar var den största potentialen ligger.

Digital strategi
Cordial Icons Cyan Rgb Target A

Framtidssäkra din verksamhet! Cordials holistiska synsätt separerar inte digital strategi från affärsstrategi. Vi erbjuder en verktygslåda för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och befästa dom i affärsstrategin för att skapa riktning och vägledning framåt.

Digital roadmap
Cordial Icons Cyan Rgb Crossroad A

Skapa rätt förutsättningar för din digitala transformationsresa! Vår fyrstegsmetod hjälper verksamheter att bygga långsiktiga förmågor för att både digitalisera befintliga och utveckla helt nya affärsmodeller.

Cordial Icons Cyan Rgb Important

Vi förstår vad som krävs för att digitalisera och transformera!

Under de senaste 15 åren har Cordial hjälpt stora, medelstora och mindre företag att framgångsrikt identifiera, planera och navigera i deras transformationsresa. Vi har bred erfarenheter från branscher som tidigt påverkades av digitaliseringens krafter och stöttar dessa i att utveckla nya affärsmodeller för att överleva.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår erfarenhet inom digitalisering.

Lars Mårtensson
Telefon: 08 723 87 00
lars.martensson@cordial.se

Digitaliseringens 5 D

Digit

Digit (sve: siffra) kommer från det latinska ordet digitus, som betyder finger eller tå. Digit härrör från tiden när man räknade på fingrarna och refererar idag till sifforna mellan 0 till 9.

Digital

Digital beskriver elektroniskt teknik som genererar, lagrar och processar data i form av två lägen: positiv och icke-positiv, dvs 1 eller 0..

Digifiering

Skapa rätt förutsättningar för din digitala transformationsresa! Vår fyrstegsmetod hjälper verksamheter att bygga långsiktiga förmågor för att både digitalisera befintliga och utveckla helt nya affärsmodeller.

Digitalisering

Digitalisering handlar däremot inte enbart om att gå från analogt till digitalt. Begreppet omfattar hela processen för att utnyttja och omfamna digitala teknikers möjligheter. På så sätt kan organisationer anpassa sina befintliga affärsmodeller eller utveckla helt nya. Detta kan exempelvis beskrivas genom vad Spotify gjorde för musikbranschen.

Digital transformation

Digital transformation kan beskrivas som en strategisk förflyttning av verksamheten med fokus på att digitalisera delar av eller hela företaget med hjälp av digitala teknologier. Företag som framgångsrikt genomgår digitala transformationer lyckas digitalisera affärsmodellen utifrån flera dimensioner och nyttjar digitaliseringens disruptiva, effektiva och kommunikativa kraft.

Vill du veta mer?