/Strategy Formulation

→ Navigera till framgång i en snabbföränderlig omvärld

God omvärldsförståelse är en grundförutsättning

En förståelse för omvärlden är en förutsättning för att kunna formulera morgondagens affärsstrategier. Vi hjälper er att på djupet förstå er omvärld och dess dynamik för att skapa möjlighet att ta nästa steg i organisationens utveckling.

Nå dina mål med en realiserbar strategi

Med förståelse för er omvärld och dess dynamik hjälper vi er att säkerställa en tydlig strategi med rätt förutsättningar för att nå högt uppsatta mål med maximal genomförandekraft.

Ständig förnyelse för att förbli framgångsrik

Strategier behöver tidvis förnyas för att förbli framgångsrika. Vi hjälper er att ta tillvara på organisationens möjligheter genom att säkerställa en uppdaterad strategi utformad efter morgondagens förutsättningar.

5%

 av de anställda känner till sitt företags affärsstrategi

85%

av företagsledningar spenderar mindre än en timma per månad åt strategifrågor

→ Utbildningar i ämnet

Certified Business Architect ger dig en god förståelse för modern och strategisk affärsutveckling genom fördjupade kunskaper inom affärsarkitektur och affärsmodeller.

→ Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om vår erfarenhet inom Strategy Formulation.

Lise Tormod/Lise Tormod
Telefon: 08 723 87 00
lise.tormod@cordial.se

Säkerställ en hållbar strategi
Säkerställ en hållbar strategi

Hållbara verksamheter baseras på hållbara strategier. Därför måste er strategi genomsyras av hållbarhet i samtliga perspektiv. Vi hjälper er att utveckla och verkställa en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar strategi

Nå full potential med en digital integrerad strategi
Nå full potential med en digital integrerad strategi

Vi tror inte på fristående digitala strategier, istället måste det digitala perspektivet vara en del av en framtidsäkrad affärsstrategi. Vi hjälper er genom att utmana det traditionella och ta in nya perspektiv för att förbli relevant.

Kundcentrering i all utveckling
Kundcentrering i all utveckling

En kritisk framgångsfaktor är att definiera vad man ska vara för vem. Vi hjälper er att på djupet förstå och sätta kunden i fokus för att garantera en kundupplevelse i världsklass.