/Hållbarhet

→ En lönsam omställning till en hållbar affär och verksamhet

Vi tror att morgondagens affärsmodeller behöver präglas av både lönsamhet och hållbarhet, inte det ena eller andra. Det enda som är hållbart på riktigt är att vi kan skapa lönsamma affärer genom att göra rätt – både utifrån klimatet, vår samhällspåverkan, våra anställda, våra kunder och våra ägare.

Hållbarhet är ingen enskild företeelse utan för att vi ska vara hållbara på riktigt behöver detta perspektiv vara integrerat i hela vår verksamhet, från vår strategi till våra affärsmodeller och stödjande strukturer. Allt behöver hänga ihop.

På Cordial har vi lång erfarenhet av praktiskt hållbarhetsarbete i alltifrån att implementera kontrollsystem för biodrivmedel till hållbarhetsrapportering till att framförallt genomföra transformationer för att göra omställningar av hela bolag som vill driva en mer hållbar agenda.

Transformation av energibolag från fossilt till förnybart

Ställ om er verksamhet för en konkurrenskraftig position på en förnybar marknad

Vi vägleder i design av kontrollsystem för biobränslen, massbalanssystem och hållbarhetslager för hantering av bioprodukter, optimeringssystem utifrån nationella hållbarhetsregelverk samt transformationsplan för den verksamhetsutveckling som behöver genomföras.

Certifieringar av verksamheter som hanterar biobränslen (t.ex. ISCC)

Certifiera er produktion och/eller försäljning av biobränslen för att nå flera kunder på nya marknader.

Vi vägleder i tolkning och översättning av certifieringspolicies till verksamhetskrav för att kunna driva verksamhetsförändringar, genomföra nödvändiga förändringar samt hantera kontakt och dialog med revisorer för att säkerställa en effektiv certifiering.

Hållbarhetsrapportering och optimering

Säkerställ att er rapportering av hållbarhet skapar rätt förutsättningar för optimering av bioaffären.

Vi vägleder i tolkning och översättning av hållbarhetskrav på rapporteringsflöden och optimeringsflöden samt design och implementering av processer, information och roller för att säkerställa både compliance och optimering.

Hållbara leverantörskedjor

Säkerställ att ni har kontroll över riskerna i er leverantörskedja på ett systematiskt och heltäckande sätt

Många företag har idag en komplex leverantörskedja med många leverantörer och flera olika typer av risker som kan påverka både varumärket och affären negativt. Vi hjälper er att kartlägga befintliga och potentiella risker i er leverantörskedja och guidar er sedan i att sätta upp processer och strukturer för att hantera dem på ett effektivt sätt. På så sätt skapar ni kontroll och effektivitet idag och möjliggör ökad lönsamhet imorgon.

→ Vi vet vad som krävs för att praktiskt genomföra en omställning!

Under de senaste 15 åren har Cordial hjälpt stora, medelstora och mindre företag att framgångsrikt identifiera, planera och navigera i deras transformationsresa.

Vi har under de senaste sex åren haft ett stort fokus på omställningen från fossilt till förnybart och har bred erfarenhet från både energibranschen och oljebranschen där vi har stöttat verksamheter att ta stora kliv mot att bli BÅDE en hållbar OCH lönsam aktör som är framgångsrik och konkurrenskraftig på sin marknad

/ Johan Reunanen
Director, expert inom förnybar transformation

johan.reunanen@cordial.se

 

/ Elin Oresten
Manager, expert hållbarhetsimplementering och certifieringar

elin.oresten@cordial.se