In Affärsmodellspaning

Om du vill skapa en verkligt innovativ verksamhet – skaffa innovativa kunder… och strukturer som kan hantera det!

I senaste Harvard Business School Executive Education Newsletter, skriver Michael Schrage om de bortglömda verkliga innovatörerna som har spelat en stor roll i hur branscher har förändrats och konvergerat. Kunderna. För att nämna ett av flera goda exempel så började Intel utveckla sina enormt framgångsrika och efterfrågade processorer först efter att en av deras kunder, en Tokyo-baserad firma vid namn Busicom, önskat ett integrerat chip till sina nya programmerbara miniräknare.

Förutom business to business-relationen mellan kund och leverantör så kan även vi som privatpersoner och tillika konsumenter ställa krav och därmed hjälpa de företag som vi köper produkter av, våra leverantörer. När Procter & Gamble skulle ta fram sin nya serie av lyxsegmentsblöjor tog de hjälp av de mest kräsna kunderna som gick att få tag på: japanska mammor. Det visade sig att japanska mammor ställde synnerligen höga krav på att deras små barns rumpor inte skulle bli irriterade samtidigt som blöjorna också skulle vara 100% återvinningsbara. Med dessa krav som ingångsvärde i sin produktutvecklingsprocess kunde P&G en kort tid senare lansera Rolls Roycen av blöjor. Inte bara på den japanska marknaden utan även globalt, med större svarta siffror på nedersta raden som resultat.

Att involvera kunderna i innovations- och utvecklingsprocessen har vi skrivit om förut, bl.a. hur företag genom social media kan få insikt i nya kundbehov innan de artikuleras i konventionella marknadsundersökningar. Det som dock inte ska förringas i sammanhanget är de interna möjliggörande strukturerna för att kunna involvera just kunderna i innovation och utveckling. Vare sig det handlar om blöjor som gör japanska mammor och barn glada eller om kundservice som förbättras via Twitter.

De möjliggörande strukturerna är de som ligger till grund för att företag ska kunna skapa nya affärsmodeller eller förfina de redan existerande. Dessa strukturer utgörs inte bara av de stödjande IT-systemen, utan även av andra delar av ett företag såsom organisationsstruktur, styrning och processer. Möjliggör exempelvis vår organisationsstruktur att team av nätverkande kompetenser tillsammans kan skapa och leverera ett högre kundvärde? Utan möjligheten att ha team där exempelvis marknad, affärsutveckling och produktion tillsammans flexibelt kan arbeta, försenas och försvåras innovation och därmed kan möjligheterna att kapitalisera på egna eller kunders idéer vara förbi.

I anslutning till organisation finner vi också styrning, främst i form av rapporteringsvägar och uppföljning där det ofta handlar om ägarskapet av resurser och det värde som ”de egna” resurserna levererar. Med en styrning som är alltför fokuserad på att enheterna var för sig ska leverera värde minimeras chanserna att innovativa team uppstår eller får chansen att uppstå och därmed också chansen att skapa och utveckla tillsammans. Förutom att styrningen ska möjliggöra, uppmana till och belöna innovation ska den också vara väl avstämd med företagets huvudstrategier och de därtill kopplade målen. I princip alla företag har kunddimensionen som en del i sitt övergripande styrkort, hur pass många företag kopplar till kund till sin produktutveckling?

Slutligen är en av de viktigaste möjliggörande strukturerna företagets processer. Med en utvecklingsprocess som tillåter, förenklar eller t.o.m. kräver kunders input i beslutssteg blir kundorienteringen mer konkret och mer explicit och det för processerna framtagna IT-stödet blir också anpassat för att verkligen stödja affären. Och som vi vet så har vi ingen affär utan kunder. Varför inte skapa strukturer som knyter kunderna ännu närmare företaget och därmed säkerställer fler och långsiktiga affärer? 

Vad är en affärsmodell?
Affärsmodellerna i ett företag utgör dess unika DNA. De beskriver hur företaget skapar värde för sina kunder genom att utnyttja kompetenser, processer, system och samarbetspartners för att tillfredsställa och vårda valda kundsegment genom prioriterade kanaler. Affärsmodellen är affärslogikens konkreta uttryck och det är genom den som strategierna förverkligas i en långsiktigt hållbar marknadsposition.

Framgångsrika företagsledningar transformerar ständigt sina affärsmodeller, och har god förmåga att analysera, innovera och förverklig affärsmodellerna med utgångspunkt i ägarnas och styrelsens strategiska vägval samt en förståelse för att Företag är individer® – att det är människor som skapar resultat på sista raden.

/Linus & Björn-Erik

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.