In Affärsmodellspaning

Utbildningsmarknaden är en glödhet marknad, där många aktörer har försökt att slå sig in. I ett samhälle där fler och fler får möjlighet att studera uppstår marknadsmöjligheter.  Frågan är vem som ska vinna kampen om elevernas, föräldrarnas och inte minst lärarnas hjärtan.

Knewton är ett amerikanskt utbildningsföretag med en nyskapande affärsmodell som gör ett försök att etablera sig inom utbildningsbranschen. Värdeerbjudandet är en helt webbaserad skräddarsydd utbildningsplattform som erbjuder en digital utbildningstjänst.

Knewton spårar allt som eleven gör och även hur eleven utvecklas, vilket tillåter lärarna att skräddarsy varje lektion efter varje enskild individ. Knewton avgör även om eleven ska få lära sig utbildningsmaterialet via text, video, spel eller via interaktiva övningar.  Med hjälp av en teknologi som utvärderar vad studenterna vet och på vilket sätt de lär sig bäst skräddarsys elevernas utbildningsmaterial därefter. Utbildningsmaterialet blir så pass anpassat att det inte finns två elever som har exakt samma material.

Företaget grundades 2008 av New York-bon Jose Ferreira som ville skapa en interaktiv plattform som skulle underlätta skräddarsydd undervisning. Som det står på hemsidan: ”Vi tror att utbildning borde vara den absolut mest diversifierade tjänsten som finns då alla studenter lär sig på olika sätt”

På högersidan, som utgörs av kundsegment, kanaler och relationer använder sig Knewton av ett sociala-medier perspektiv, där en konstant interaktion sker mellan användarna.

Uniciteten ligger även i Knewtons sätt att involvera både elever, lärare och föräldrar. Eleverna involveras genom ett personligt inlogg i likhet med Facebook, där de får en egen sida och på ett stimulerande sätt får utbildning anpassad till deras särskilda behov. Knewton registrerar vilka områden som barnen behöver extra stöd i och eleverna får därefter specialanpassade övningar som passar just dem. De barn som behöver mer utmaningar och har lätt för sig får möjlighet till mer avancerade övningar. De kan se vilka läxor de har gjort, vad de behöver öva mer på och vilka av deras klasskamrater som är online.

Lärarna involveras genom att ha möjlighet att logga in på Knewton för att få en ökad förståelse för sina elever, se hur de ligger till jämfört med studieplanen. De kan jämföra hur eleven ligger till jämfört med övriga klassen, med övriga regionen och jämfört med alla elever registrerade på Knewton. Om eleverna har haft svårt att ta till sig ett ämne så ser läraren det och har då möjlighet att gå igenom det ytterligare under veckans lektioner. Knewton ger läraren möjlighet att skräddarsy utbildningen så att den passar varje individ. De elever som har liknande behov kan även grupperas och på så sätt få liknande övningar.

Även elevernas föräldrar involveras i tjänsten via vilken de har möjlighet att se hur långt barnen har kommit i sitt läxarbete och därigenom också se om de behöver extra stöd. En specialdesignad föräldrasida finns, där de områden som eleverna behöver utveckla lyfts fram, och föräldrarna får även förslag på metoder för de bör gå tillväga för att hjälpa barnet att utvecklas.

Affärsmodellens vänstersida (processer, kompetenser och strukturer) utgörs av ett nätverk av lärare, universitet, läroboksföretag och spelutvecklare. Via Knewton får läroboksföretagen möjlighet att få sitt utbildningsmaterial visualiserat online, och Knewtons spelutvecklare omvandlar läromaterial till spel och interaktiva övningar. Knewtons teknologi baseras på algoritmer som utvärderar vad studenterna vet, på vilket sätt de lär sig bäst och därefter skräddarsys lektions och läroboksmaterial därefter.

Genom att även effektivisera kostnadsdrivande strukturer såsom hyra för klassrum och utbildningsmaterial har Knewton lyckats sänka sina kostnader och därmed priset för utbildningarna.

På företagets hemmamarknad USA har Knewton gjort succé. Elever, lärare, föräldrar och investerare jublar. Företagets siffror är inte officiella, men en sak är säker: marknaden tror på Knewton.  Trots att de förmodligen ännu inte har några större intäkter har de just säkrat 33 miljoner dollar i kapital för att fortsätta utveckla sin tekniska plattform.

Så se upp utbildningsbranschen – här kommer Knewton.

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.