In Affärsmodellspaning

För att lyckas genomföra en framgångsrik turnarond, en övergripande förändring av ett företags affärsmodell, krävs att man behåller en fot i den traditionella affärsmodellen samtidigt som man blickar framåt och tar ett stort kliv ut i de okända. Det menar Johan Lindgren, som är vd för sökföretaget Eniro, vars affärsmodell genomgått en radikal förändring då man stegvis flyttat fokus från tryckta telefonkataloger till digitala söktjänster.

När en affärsmodell förnyas och byter skepnad är det naturligt att även företagets kompetensstruktur genomgår förändringar.

–       Det är viktigt att vid en stor förändring betona vikten av internkommunikation och att jobba med att involvera personalen för att de ska ha chansen att hänga med i förändringen. En insikt som kan vara smärtsam i samband med omstruktureringar är att den personalstyrka som fanns med när omstruktureringen inleddes sällan är samma personalstyrka som finns kvar när förändringen har genomförts och den nya affärsmodellen har implementerats fullt ut. När ett företag skiftar hela sin affärsmodell är det naturligt att det finns en grupp medarbetare som klarar av förändringen och en grupp som inte tror på och stöttar förändringen fullt ut. Det gäller att identifiera denna grupp på ett tidigt stadium, det gynnar såväl företaget som individen om de går skilda vägar, säger Johan Lindgren.

Behåll en fot kvar i den gamla affärsmodellen

För Eniros del innebar övergången från katalogföretag till sökföretag med fokus på digitala media att man genomförde en grundlig kompetensanalys som kartlade behovet av ny kompetens, bland annat i form av programmerare samt experter på användargränssnitt och sökmotoroptimering. Johan Lindgren tror mycket på värdet av att behålla en fot i företagets tidigare affärsmodell, även när man blickar framåt och stöper om hela verksamheten.

–       De erfarenheter och de lärdomar man kan dra av att ha sin historia i åtanke och påminna sig själv om var företagets kärnaffär tidigare har funnits. När jag tillträdde som vd för drygt två år sedan genomförde vi en omfattande analys av kundernas drivkrafter och behov, det var en nödvändighet för att kunna ta avstamp i något nytt och staka ut riktningen för företagets framtida utveckling, säger han.

Marknadsundersökningen visade att kunderna i första hand använder sig av Eniros tjänster för att få fram namn, nummer och andra kontaktuppgifter till företag och privatpersoner. Det utgjorde grunden till företagets framtida affärsmodell.

Behåll medarbetarnas förtroende genom hela förändringsprocessen

Strukturella omställningar och tekniska förändringar bidrog till att efterfrågan på Eniros viktigaste produkt, tryckta telefonkataloger, minskade drastiskt för ett par år sedan.  För att hänga med i kundernas förflyttning från katalog till webb gällde det att agera både strategiskt och snabbt. När Johan Lindgren tillträdde som vd för Eniro 2010 valde han att stå fast vid bolagets strategi att fortsätta utveckla affärsmöjligheterna online.

Omställningen från tryckta till digitala medier har medfört att Eniro har tappat omsättning i drygt sju år i rad. I en sådan situation är medarbetarnas förtroende för ledningen och tron på att det vikande resultatet kan vända viktigare än någonsin.  I det arbetet är en tydlig vision och konkreta delmål avgörande grundpelare.  Att involvera medarbetarna i den förändring som äger rum och få varje medarbetare att få insikt i hur företagets övergripande förändring på affärsmodellsnivå påverkar deras dagliga arbete är en annan viktig framgångsfaktor för att ett företag och dess medarbetare ska överleva en strukturförändring.

–       Den närmaste chefen är i allmänhet den viktigaste informationskällan i samband med förändringsprocesser Vi har därför satsat mycket på att utbilda alla våra chefer i kommunikativt ledarskap, konsten att bryta ner visioner till delmål och att på ett tydligt sätt kommunicera syftet med olika delmål.  För att man ska komma ut på andra sidan efter en turnaround är det viktigt att cheferna och medarbetarna helhjärtat står bakom företagets vision och innerst inne tror att förändringen faktiskt är genomförbar. För att processen ska kunna genomföras är en skalbar affärsmodell ofta en förutsättning, säger Johan Lindgren. 

Visa på konkret måluppfyllelse

Han menar att ledningen kan förtjäna medarbetarnas förtroende först när man börjar göra något mätbart som leder företaget framåt och konkret visar att organisationen är kapabel att nå sina formulerade delmål. Resultat behöver inte nödvändigtvis kopplas till finansiella resultat, även mjuka värden kan mätas och definieras med hjälp av målsättningar.

–       Jag tror definitivt på att man kan styra ett företags utveckling med hjälp av en väl definierad affärsmodell. En skalbar affärsmodell utgör fundamentet för de förändringar man väljer att genomföra i företaget och ledningen måste kunna förmedla visionen och målen med energi, förtroende och entusiasm. Det är upp till ledningen att förse organisationen med en detaljerad karta som visar vägen och sätter upp riktlinjerna för vart man är på väg, säger Johan Lindgren.

Han rekommenderar andra företag som står inför en förändring av sin affärsmodell att konsekvent hålla fast vid riktlinjerna för den nya affärsmodell man skapat, även när omvärlden svajar. Var beredd att ta konsekvenserna av er nya affärsmodell. När den implementeras kan ni behöva ”Kill your darlings”. I Eniros fall handlar det bland annat om att drastiskt minska antalet varumärken i olika delar av företaget, att våga välja bort varumärken som inte överensstämmer med den nya affärsmodellen, att fokusera på coreprodukter och betona användarnyttan i produktutvecklingsprocessen. På så sätt blir Eniro bäst på lokalt sök.

 

Johan Lindgren, koncernchef och VD på Eniro AB

Motto: Tydliga mål är nyckeln till framgångsrikt samarbete

Drivkraft: En ständigt närvarande nyfikenhet och en vilja att alltid lyssna på och lära av andra människor.

Karriär: Finanschef för Telenors verksamhet i Indien, VD för Telenor Sverige, vilket bland annat inkluderade integrationen av Vodafone och Glocalnet. Johan har även varit finanschef på MTG och Metro International. Har dessutom medverkat som finanschef i rekonstruktionen av Bredbandsbolaget.

Johan Lindgren medverkar som talare på Business Model Summit 2012 på Cirkus den 21 november.

För mer info och anmälan till konferensen, klicka här.

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.