In HBR Highlights

I Mars-/aprilnumret av HBR har titeln ”Better Brainstorming – Why questions matter more than answers”. Utöver att diskutera hur man maximerar nyttan av brainstorming tar numret upp hur HR influeras av agila metoder, hur man som arbetstagare i gig-ekonomin skapar den optimala tillvaron, varför företagskunder ibland baserar köpbeslut på subjektiva och personliga grunder och sist men inte minst hur man faktiskt kan skapa värde ur compliance-projekt.

HR Goes Agile

Mycket har hänt i sättet företag arbetar och organiserar sig de senaste årtiondena, agila arbetssätt och krossfunktionella team har blivit standard. Däremot har sättet man jobbar med HR inte ändrats nämnvärt under samma period. Den årliga utvärderingsprocessen, den årliga bonusen och den årliga potten för kompetensutveckling fungerade väl i den gamla världen, men behöver nu ersättas av mer agila metoder för utvärdering, kompensation och kompetensutveckling. Ett nytt tankesätt där man ser de anställda som en typ av kund blir nyckeln för att locka och behålla topptalanger.

I den här artikeln går författarna igenom sex områden som redan har börjat förändrats i många av de stora företagen; Performance appraisal, coaching, teams, compensation, recruiting och learning & development.

Hela artikeln

Better Brainstorming

Fokusera på frågor, inte svar, för att brainstorma fram bättre och mer innovativa lösningar, menar en forskare från MIT. Han har kommit fram till att brainstorma efter frågor istället för svar kan hjälpa organisationer att formulera problem på ett sätt som sporrar att tänka annorlunda och undvika negativa gruppdynamiker som ofta trycker undan åsikter, framförallt när ett team känner att dem fastnat i sitt tankesätt att leta efter lösningar. Istället för att sitta och vänta på att idéer ska slå ned som en blixt från klar himmel kan fråge-fokuserad brainstorming hjälpa organisationer att bättra närma sig sina utmaningar.

Efter att ha testat detta tillvägagångssätt med hundratals organisationer har forskaren utvecklat en tre-stegs metod:

 1. Välja ett problem som är viktigt på riktigt. Sätt scenen kort och berätta om problem väldigt övergripande på max två minuter för att inte rikta eller begränsa frågorna. Berätta kortfattat varför du har fastnat varför och problemet inte är löst.
 2. Brainstorma frågor i fyra minuter. Här får man endast bidra med frågor med målsättningen att generera så många korta och enkla frågor som möjligt (cirka 15 stycken)
 3. Identifiera några av frågorna som du tycker tar sig an problemet på ett annat sätt än tidigare. Formulera en kortsiktig plan över dem närmsta veckorna – vilka konkreta aktiviteter ska vi genomföra för att hitta potentiella lösningar till dem nya frågorna?

Hela artikeln

Thriving in the Gig Economy

Allt fler arbetar som självständiga konsulter på uppdragsbasis i den växande gig-ekonomin istället för anställning hos traditionella arbetsgivare. Uppskattningsvis 150 miljoner människor i Nordamerika och Västeuropa arbetar som självständiga konsulter och majoriteten av dem arbetar i kunskapsintensiva industrier eller inom kreativa yrken. Men vad krävs av en för att trivas i den allt växande gig-ekonomin? Genom att studera 65 stycken från gig-ekonomin lärde sig författarna att även om de ofta känner personlig, social och ekonomisk ångest utan tryggheten från en traditionell arbetsgivare skulle få av de ge upp sin självständighet och de fördelar som det innebär.

Ett sätt som många av de använde för att hantera emotionella upp- och nedgångar av deras arbete och hitta inspiration och produktivitet från deras frihet var att skapa en egen ”holding environment”. Den består av fyra delar:

 • Plats – skapa en egen dedikerad arbetsyta, både fysiskt och tidsmässigt
 • Rutiner – skapa rutiner utefter hur och när du presterar bäst för att strömlinjeforma arbetsflödet – och glöm inte att inkludera din personliga vård
 • Syfte – hitta uppdrag som verkligen motiverar och engagerar dig för att knyta ihop dina personliga intressen med världens behov
 • Människor – identifiera människor som du kontinuerligt kan vända dig till för uppmuntran och social tillfredsställelse för att inte bli för isolerad

Hela artikeln

The B2B Elements of Value

Denna artikel beskriver B2B-erbjudanden och hur företagskunder till stor del baserar köpbeslut på subjektiva och ibland personliga grunder. Konsultbolaget Bain genomförde en undersökning om vad företagskunder tar hänsyn till och värderar vid inköp. Från undersökningen kunde man identifiera 40 särskilda värdetyper som i sin tur kunde delas in i de fem övergripande kategorierna:

 • Table stakes
  • Uppfylls kraven?
  • Är priset acceptabelt?
 • Functional
  • Ger inköpet ett ekonomiskt eller produktivitetsmässigt bidrag?
 • Ease of doing business
  • Objektivt: Bidrar inköpet till flexibilitet, tidsbesparing, ökad transparens?
  • Subjektivt: Bidrar inköpet till bättre stämning, bättre kultur?
 • Individual
  • Bidrar inköpet till några personliga fördelar för inköparen?
 • Inspirational.
  • Är inköpet visionsuppfyllande?
  • Bidrar det till socialt ansvarstagande?

Hela artikeln

Why Compliance Programs Fail – and How to Fix Them

Ett typiskt företag spenderar varje år miljontals dollar i syfte att uppfylla regulatoriska krav som både blir fler och mer komplicerade för varje år som går. Trots detta misslyckas en betydande andel av företagen att se värdet i regelverken och att uppfylla de krav som ställs på dem. I den här artikeln tar man upp varför det är så.

Företag tenderar att enbart se regulatoriska krav som något som ska uppfyllas och lägger ner stora resurser på utbildning och utveckling för att uppnå just detta. Författarna understryker däremot värdet i att se kraven som något företaget kan dra nytta av och vikten av att koppla compliance-initiativ till specifika affärsmål och KPI:er.

Hela artikeln

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.