Graphic Recording.

Graphic Recording används på möten, workshops, events eller konferenser och är perfekt för att stärka förståelsen av komplexa idéer, processer eller verksamheter. Grunden i Graphic Recording är att skapa en visuell sammanställning i realtid, bestående av handritade bilder som stärker värdet i er kommunikation. Resultatet blir tydligt, sorterat och strukturerat på ett visuellt tilltalande sätt.

Behåll fokus, öka förståelsen och kom ihåg längre

Graphic Recording bidrar till att du inspirerar deltagare att lära sig nya saker, att på ett färgstarkt sätt förmedla ditt företags budskap och hjälpa åhörare att behålla fokus på det som är viktigt.

Hastigheten att ta in vad någon annan menar ökar om man fångar det med en bild. Feedbackloopen blir kortare mellan de olika individerna eftersom hjärnan läser bilder snabbare och enklare än text.

Forskning visar att en visuell sammanfattning gör det enklare för oss alla att efter ett möte minnas vad som sagt. Arbetar man dessutom i en internationell miljö där språk och kulturskillnader är påtaglig är en grafisk översättning till stor hjälp för att undvika missförstånd.

Med hjälp av visualisering ökar du chanserna markant till att deltagarna verkligen förstår ditt budskap och kommer ihåg innehållet under en längre period efteråt.

Därför ska du använda Graphic Recording

Graphic Recording är mycket effektivt exempelvis under utvecklingsarbeten, visionsarbete, strategiarbete, planeringsarbete eller kreativa workshops så som idégenerering. Att använda handritade bilder och visuell sammanställning tydliggör den samlade kunskapen och erfarenheten som hela gruppen besitter.

När kan det då vara tillfälle att förstärka arbetet med Graphic Recording? Exempelvis när ni planerar:

  • En kick-off
  • Ett strategi- eller visionsmöte
  • En konferens
  • Ett design thinking möteHur går det till när du använder Cordial för att göra Graphic Recording?

Såhär går det till hos Cordial

Förberedande

Inför ert event, möte eller konferens kommer Cordial till er på ett första möte där ni får beskriva ert syfte och mål. Ni delger agenda och eventuella övningar eller arbeten mötesdeltagarna ska genomföra under eventet för att säkerställa att vi uppfattat er som ni önskar.

Som Graphic Recorder erbjuder vi också att vara en samarbetspartner till moderatorn/ mötesledaren/ facilitatorn.

Vi diskuterar också om det behövs någon speciell utrustning, något speciellt utrymme för att kunna utföra Graphic Recording, om det ska hanteras konfidentiell information, bilder med upphovsrätt osv.

Efter mötet presenterar Cordial en offert (upplägg, förutsättningar, prisuppgift) på önskat uppdrag.

Uppskattad tidsåtgång för förberedande möte: 1-2 timmar beroende på omfattning av uppdrag.

Genomförande

Vi ser över och gör eventuella mindre justeringar innan workshopen drar igång. Antingen på plats eller någon dag innan.

När mötet startar genomför ni er agenda och Cordials Graphic Recorder är på plats och fångar värdet i er kommunikation genom ritade bilder.

Under dagen erbjuds både deltagarna och arrangörerna att vara involverade i arbetet genom att titta på bilderna som växer fram, komma med synpunkter och tillägg för att ni ska känna igen er så mycket som möjligt efter mötets slut.

Beroende på överenskommelse kan Cordials Graphic Recorder muntligt presentera sammanställningen i samband med exempelvis lunch och på eftermiddagen när mötet avrundats. Detta bidrar till det kollektiva minnet och inspirerar deltagarna att fortsätta prata om alla viktiga budskap och ämnen som tagits upp.

Er Graphic Recording blir klar när mötet är slut och om så önskas kan tas med direkt av uppdragsgivaren.

Efter genomförande

Vad innebär leveransen av tjänsten Graphic Recording?

Handritad Graphic Recording innehållande destillerad, sorterad och strukturerad information som kommit ut av er mötesdag är vanligen ett stort papper (ca 1 x 6 meter). Leveransen blir då det fysiskt resultatet samt en digitaliserad version om så önskas.

Om Graphic Recordingen genomförts på en digital ritplatt och projicerats på en duk levereras resultatet med digitala filer.

Graphic Recording är ett mycket bra verktyg efter kan användas till så mycket även efter att ett möte är slut. Till exempel:

  • trycka affischer och dela ut dessa i organisationen om samtalsunderlag för fortsatt arbete med det ni kommit överens om.
  • som ett stort, färgstarkt välkomnande i er reception för att förmedla era budskap till kunder.
  • trycka vykort och skicka som tack till mötesdeltagare för att deras engagemang på en konferens.
  • inspirerande presentationsmaterial som komplement till text och standardikoner.

Bilderna skapar en visuell återberättelse där era tankar och idéer inspirerar till en fortsatt tydlig, kärnfull och engagerad dialog mellan deltagarna.