Skapa effektivitet genom tydlighet

Kommunikationen under våra dagliga möten genomförs vanligen muntligt och skriftligt. Dessa två sätt kan med fördel stödjas, stärkas och förtydligas effektivt med ritade bilder.

Att förstärka budskap och samtal genom bilder gör att du når fler i din publik då du kompletterar ljud och hörsel (som stöds genom det talade ordet) med bild och syn. Genom att lägga till intrycket via synen blir det lättare för vår hjärna att bearbetar, destillera och sortera informationen som flödar under ett möte.

Ritade bilder kan också användas för att göra presentationer mer personliga, mer iögonfallande och tydliga.

Förstärkt ditt budskap med visuella verktyg

Kunskapen från kursen är extra kraftfull när ni tillsammans vill skapa eller presentera idéer, målbilder, strategier eller visioner, presentera och lyfta fram framgångsrika exempel eller berättelser som organisationen, samt vid samskapande arbete med komplexa frågor.

Efter kursen har du:

  • Fått grunderna i visuell kommunikation.
  • Gått igenom byggstenarna i för att skapa ett eget visuellt språk.
  • Gått igenom exempel på hur era nya visuella verktyg kan användas i er vardag.

Allt material skapar vi tillsammans under dagen och sparar våra resultat i varsin mapp. Mappen får ni med er och kan titta i närhelst ni har behov av att friska upp minnet.

/Kommande utbildningar och event