Budskapsillustration

Med hjälp av handritade bilder som är noga framtagna och anpassade till de viktigaste delarna i exempelvis en befintlig strategi, målbild eller vision ökar du sannolikheten att så många som möjligt förstår helheten. Genom unika illustrationer i presentationer eller informationsmaterial förstärker du tydligheten av ditt budskap och hjälper mottagarna att minnas innehållet under en längre tid efteråt. 

Förstärk ditt budskap

Du har kanske hört ordspråket “en bild säger mer än tusen ord”? Man kan även säga att ett ord kan ge tusen bilder.

Det innebär att om du håller en presentation utan bilder som medvetet är utvalda för att förstärka ditt budskap är risken större att åhörarna har väldigt olika uppfattning om innehållet efteråt. Det blir då endast åhörarens personliga bildbibliotek, det vill säga vår personliga erfarenhet som används för att skapa mening av ditt budskap.  

Genom att förstärka ditt föredrag, diskussioner och samtal med speciellt framtagna bilder ökar du förutsättningarna till förståelse avsevärt hos åhörarna.

Därför ska du använda Budskapsillustration

Att använda budskapsvisualisering passar extra bra vid tillfällen där du vill:

  • Förstärka kommunikationen av företagsmål, strategier och visioner.
  • Förstärka kommunikationen kring företagskultur exempelvis värdeord.
  • Vill skapa tydliga och lättillgängliga budskap i presentationsformat.

Så här går det till hos Cordial

Inför ditt ert event, möte eller konferens kommer Cordial till er på ett förberedande möte. Under detta möte vill vi att ni berättar om syfte, mål, budskapets kärna, eventuell storyboard m.m. Ni delger även eventuella styrande parametrar och förväntningar. Under detta möte pratar vi även om det ska hanteras konfidentiell information, bilder med upphovsrätt osv. 

Efter avslutat möte presenterar Cordial en offert (upplägg, förutsättningar, prisuppgift) på önskat uppdrag.  

Cordial tar fram en grovskiss för att stämma av med er att uppdraget uppfattats som ni önskar. Genom två remissrundor går vi genom bilderna tillsammans för att ni ska kunna komma med feedback så att budskapen får den visuella kraften som behövs.  

Saker som kan påverka hur lång tid skapande- och leveransprocessen blir är exempelvis hur stor mängd information ni vill förmedla och hur omfattande budskapen är. En annan ska som vanligtvis påverkar tidsåtgången är hur många personer som är delaktiga i att ge feedback kring hur bilderna ska utformas.  

Leveransen innefattar det antal illustrationer som beställts. Vanligen är illustrationerna digitala och formatet på bilderna brukar vara .jpg eller .png men kan levereras i annat format om så önskas.  

När ni är nöjda med bilderna skickas dessa över och ni får användas enligt överenskommelse.