In Affärsmodellspaning

Alla verksamheter vill vara flexibla. Men med ökad flexibilitet ökar risken att man förlorar styrförmågan. Man måste kunna manövrera för att flexibiliteten ska vara meningsfull. Så flexibel javisst, men är du manövrerbar?

Flexibilitet är ett hett eftertraktat tillstånd för de flesta verksamheter. Drömmen om total anpassning – att förändra sig och sitt erbjudande i takt med kundernas skiftande krav och behov. Men det gäller att veta hur man ska anpassa sig och sedan få med alla i verksamheten på tåget. För det är först när man har skapat manövrerbarhet som flexibiliteten blir värdefull. Och för att kunna manövrera behövs rätt information till rätt person vid rätt tillfälle.

Ett svårstyrt flygunder
Sverige tillverkar sedan flera år världens mest flexibla och manövrerbara stridsflygplan. Denna aeronautiska skicklighet bygger på att planet har en instabil grundkonstruktion – det kan egentligen inte flygas. För att stanna kvar i luften och utföra sina flygkonster behöver planet styrsignaler som är så frekventa, minutiösa, precisa och blixtsnabba att en människa inte har en chans att hantera planet. Det styrs av datorer som tolkar pilotens intentioner och omsätter dem till tusentals små justeringar på nolltid. Imponerande, eller hur?

Zara lika komplext som JAS
Men faktum är att 2010 är en bank, ett telekomföretag, en detaljhandelskedja eller ett charterbolag minst lika komplexa att styra som ett JAS-flygplan. Det här är branscher som har en avancerad digitaliserad interaktion med hundratusentals kunder som utför miljoner transaktioner varje dag. De drivs av tusentals medarbetare som tar små och stora beslut från morgon till kväll baserat på information som till 90 procent är digital.

Och denna komplexa – ja faktiskt ”instabila” – verklighet stöds och styrs fortfarande av organisationer, processer och system som designades på den tiden en bank var ett kontor, där varje medborgare hade en fast adress med ett fast telefonnummer, utbudet och prissättningen i dagligvaruhandeln var välsignat enkel och om det fanns pengar kvar till semester åkte man till resebyrån för att bläddra i katalogen och diskutera sitt resmål med agenten.

Att gå från flexibel till manövrerbar
Gapet mellan den digitaliserade verkligheten och den organisatoriska styrförmågan är enormt! Och det ökar snabbt. I vår konsultgärning träffar vi ständigt företagsledare som försöker innovera sina affärsmodeller. Det handlar om nya erbjudanden till nya och mer precisa kundsegment, alternativa, komplementära eller kannibaliserande kanaler, genomtänkta program och mekanismer för att behålla och vårda kundrelationer och lojalitet, drömmar om genomtänkta processer med komplex interaktion mellan en växande skara av leverantörer och partners… Och om it-system som är djärvare, smartare och snabbare än konkurrenternas. Allt detta skall finansieras av alltmer kreativa betalningsmodeller och ekonomiska strukturer som är maximalt optimerade.

Utifrån det här perspektivet förstår man det snabbt växande intresset för programvara och lösningar för Business Intelligence (BI). Men som alltid är det viktigt att inse att ett system i sig sällan blir den problemlösare man hoppas på. Det finns till och med en risk att förvärvet av den senaste BI-applikationen slutar med teknikskräck och besvikelse – ökade licenskostnader och frustrerade implementeringsprojekt.

Lyckade BI-satsningar en fråga om governance
Framgångsrik användning av modern teknik för BI är i hög grad en fråga för ägare, styrelse och ledning: Vilka affärsmodeller ska prioriteras? Hur skall vi följa upp de dimensioner och nyckeltal som behövs för att styra affärsmodellernas många element? Till syvende och sist handlar det om hur vi vill styra verksamheten, och hur vi ska förse ledning och medarbetare med verktyg som stödjer ett bättre affärsmannaskap. Styrning ska ge energi och minska friktion. Därför kan frågan endast besvaras genom att verkligen förstå företagets affärsmodeller, processer, värdenätverk och informationsanvändning.

Våra bästa råd till den som vill vara lättrörlig och flexibel men inser poängen med manövrerbarhet för att få verksamheten att lyfta är att satsa på modern Business Intelligence genom att:

  • Bygga en kultur där beslut tas på fakta
  • Lyfta affärsstyrning till en fråga för styrelse och ledning
  • Utnyttja kraften i modern teknik

/Linus Malmberg & Björn-Erik Willoch

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.