In Affärsmodellbloggen, Business Transformation

I delstaten Oregon i de nordamerikanska skogarna lever några av jordens största organismer. Med ett utbredningsområde på flera kvadratkilometer och en samlad vikt i 100-tonsklassen är den nordamerikanska honungsskivlingen en bjässe. Den har ett månggrenat underjordiskt nätverk av trådliknande så kallade hyfer som kan sträcka sig över åtta kvadratkilometer. Detta resulterar i en oöverskådlig komplexitet av system och processer som blir svår att förstå. Likväl har honungsskivlingen, genom årtusenden av evolution och transformationer, utvecklats till en väl fungerande organism som lever i inre såväl som yttre harmoni.

Möjliggöra digital transformation

Idag finns många traditionella företag som vill utvecklas likt honungsskivlingen genom digital transformation. Framförallt är det fördelar som ökad effektivitet och flexibilitet samt förmågan att leverera innovativa produkter och tjänster som lockar. I sina ambitioner att digitaliseras händer det likväl att dessa organisationer skapar mer komplexitet. När de bygger kortsiktiga lösningar utan tydliga strategier skapas ett oenhetligt systemlandskap. Följaktligen blir resultatet ett ökat antal kontaktytor mellan system, sämre processdokumentation samt ett minskat antal IT-tjänster som återanvänds.

Behovet av enterprisearkitekter som guidar företag från IT-komplexitet till affärsflexibilitet är därför större än någonsin. Eftersom vi arkitekter ansvarar för systemarkitektur inklusive affärsprocesser och IT-infrastruktur kan vi hjälpa ledningen att undvika de problem som nämnts. Trots detta tacklas vi fortfarande med den stora ovetskapen om enterprisearkitektur som existerar inom affärsverksamheten. Nyligen genomförde konsultfirman McKinsey & Company en undersökning med ett nedslående resultat. Över 40 % av de tillfrågade affärsledarna har ingen aning om vad arkitekterna gör eller vilket värde de skapar.

Kommunicera affärsvärde

I takt med att vi enterprisearkitekter skapar förutsättningar för en lyckad digital transformation blir det viktigare att tydliggöra det värde vi producerar. Lika angeläget som att justera ramverk, modeller och processer blir att föra affärsverksamheten och IT-organisationen samman. För att kunna demonstrera det affärsvärde som enterprisearkitektur har behöver vi kunna sätta det i ett affärsperspektiv. Lyckas vi med detta kommer vi öka sannolikheten för en lyckad digital transformation. Vi kan dessutom möjliggöra ett varaktigt samarbete mellan affär och IT som på sikt kan skapa konkurrensfördelar i en digital tidsålder.

Läs gärna rapporten ”Enterprise Architecture ur ett affärsperspektiv” av Lars Mårtensson, Head of Business Transformation på Cordial, för att få insikt i hur du som enterprisearkitekt kan kommunicera det affärsvärde som enterprisearkitektur faktiskt skapar.

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.